Frihed

Frihed

Frihed er det altoverskyggende mål for DSU’s politiske virke. Frihed dækker over demokratiske og politiske rettigheder som ytringsfrihed, trykkefrihed, organisationsfrihed og forsamlingsfrihed. Men for DSU og den socialdemokratiske arbejderbevægelse er...
Lighed

Lighed

En høj grad af social og økonomisk lighed er den absolut vigtigste forudsætning for frihed. Alle mennesker er født lige, frie og med samme ret til at leve et godt liv. Som socialdemokrater kæmper vi for et samfund, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder....
Solidaritet

Solidaritet

Solidaritet er fundamentet for DSU’s og Arbejderbevægelsens kamp. Det er det stærke og solidariske fællesskab mellem forskellige grupper, der har gjort det muligt at realisere den socialdemokratiske vision om et frihedsskabende velfærdssamfund. Arbejderbevægelsen blev...
Ligestilling

Ligestilling

Ligestilling mellem køn kommer ikke af sig selv, som den borgerlige regering ellers konsekvent påstår. I DSU har vi ikke råd til at vente på bedre tider. Vi vil skabe lige muligheder for begge køn, og vi vil skabe dem nu!

Mental sundhed

Mental sundhed

Flere og flere unge kæmper i disse år med stress, angst og depression. Psykisk sårbarhed er kommet højt på den politiske dagsorden – Heldigvis. DSU ønsker et opgør med den præstationskultur, der presser unge og voksne i Danmark. Uddannelsessystemet bliver ofte – med...
Finanssektoren

Finanssektoren

De seneste år har vist, at store dele af finanssektoren er kynisk, grådig og skruppelløs. Danske Bank har formentlig medvirket til at hvidvaske op mod 1.500 milliarder kroner i Estland. Nordea har systematisk rådgivet kunder om aggressiv skatteplanlægning....
Integration

Integration

DSU’s integrationspolitik bygger på en hårfin balance mellem pligter og rettigheder. Vi forventer grundlæggende, at udlændinge, som kommer til Danmark, yder en aktiv indsats for at blive en del af det danske samfund. Vi tror på, at den bedste integration foregår i...
International solidaritet

International solidaritet

International solidaritet er en vigtig værdi for DSU. Den socialdemokratiske arbejderbevægelse er en international bevægelse, og vores solidaritet kender ingen landegrænser. Grænseoverskridende udfordringer kræver grænseoverskridende løsninger. Derfor står DSU vagt om...
Skat

Skat

For DSU er der to overordnede mål med at føre skattepolitik: At sikre finansieringen af velfærdssamfundet og fremme en mere retfærdig fordeling af goderne. Skat er ikke et mål i sig selv, men et middel til at finansiere verdens mest solidariske samfundsmodel – Det...
LGBT+

LGBT+

Frihed og ligeværd er to af de allermest grundlæggende værdier for DSU og den socialdemokratiske arbejderbevægelse. I disse værdier ligger også troen på tolerance, mangfoldighed og næstekærlighed. Alle har ret til at være den, de er. Ingen skal udsættes for had,...