Lighed

En høj grad af social og økonomisk lighed er den absolut vigtigste forudsætning for frihed. Alle mennesker er født lige, frie og med samme ret til at leve et godt liv.

Som socialdemokrater kæmper vi for et samfund, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Konkret betyder dét, at vi står vagt om et progressivt skattesystem, hvor de rigeste danskere bidrager mest til fællesskabet.

Desværre har en lang række skattereformer udhulet progressiviteten i skattesystemet og sat den økonomiske omfordeling i stå. DSU vil hæve progressiviteten i skattesystemet og genstarte omfordelingen, så de rigeste igen kommer til at bidrage mere til velfærdssamfundet. Derfor vil DSU også øge beskatningen af arbejdsfrie gevinster.

Det er et fuldstændigt afgørende mål for DSU, at den økonomiske ulighed begrænses.

Velfærdssamfundets institutioner er centrale i kampen for social lighed. Folkeskolen og daginstitutionerne er samfundets sociale smeltedigler, hvor direktørens datter mødes med rengøringsassistentens søn. Det skaber samhørighed og solidaritet på tværs af samfundslag og klasseskel.

Højrefløjen forsøger målrettet at skabe mere ulighed i Danmark. Men topskattelettelser og fattigdomsydelser er ikke vejen frem. DSU vil afskaffe kontanthjælpsloftet og sikre, at ingen børn skal leve i fattigdom.

Færdigheder

Indsendt den

21. januar 2019