Ligestilling

Ligestillingskampen har altid været et centralt element i DSU’s kamp for et mere retfærdigt Danmark. DSU vil have et samfund, hvor kvinder og mænd reelt har samme muligheder for at skabe det liv, de ønsker. Feminismen er en del af vores politiske fundament.

Det er seks årtier siden kvinderne indtog arbejdsmarkedet. Alligevel er vejen mod ligeløn stadig lang, og i mange bestyrelseslokaler sidder få eller ingen kvinder med om bordet. DSU vil lukke lønkløften mellem mænd og kvinder og sikre en udvikling, hvor flere kvinder indtager bestyrelsesposterne.

Derfor vil vi indføre tvungen pensionsudligning mellem samlevere, øremærket barsel til mænd og nedbringe andelen af tvungne deltidsstillinger i de traditionelt kvindedominerede fag.

Kvinder, der bliver handlet og udsat for trafficking, skal hjælpes. Derfor vil DSU hjælpe alle kvinder ud af prostitutionsmiljøet og forbyde købesex fuldkomment.

Mange mænd og kvinder udsættes desværre fortsat for partnervold og nedværdigende behandling. Og i visse fundamentalistiske miljøer behandles kvinder og homoseksuelle som andenrangsmennesker. DSU vil sikre, at alle har adgang til et krisecenter og en hjælpende hånd, når man vælger at bryde med undertrykkelsen.

Selvom vi er nået langt med ligestillingen i Danmark, kan vi ikke læne os tilbage, før piger og drenge reelt har samme muligheder i livet. Derfor fortsætter DSU kampen for et kønsligestillet Danmark.

Færdigheder

Indsendt den

20. januar 2019