Frihed

Frihed er det altoverskyggende mål for DSU’s politiske virke. Frihed dækker over demokratiske og politiske rettigheder som ytringsfrihed, trykkefrihed, organisationsfrihed og forsamlingsfrihed. Men for DSU og den socialdemokratiske arbejderbevægelse er frihedsprojektet langt mere omfattende.

Vi tror på, at alle mennesker skal have frihed til at forme det liv, de ønsker. Dine forældres uddannelsesniveau eller størrelsen på deres pengepung må aldrig afgøre dine muligheder i livet. Derfor kæmper DSU for et stærkt fællesskab, der kan sikre frihed og muligheder for alle.

Det socialdemokratiske velfærdssamfund er verdenshistoriens bedste værktøj til at skabe mest mulig frihed for flest mulige mennesker. I Danmark har vi sikret frihed til gratis uddannelse, sundhed og et trygt arbejdsliv. Velfærdssamfundets udgangspunkt er frihed for de mange – ikke for de få.

Desværre er ulighed, social uretfærdighed og negativ social arv fortsat med til at fastholde mennesker i ufrihed. Det er DSU’s vigtigste kamp at nedbryde alle strukturer, der står i vejen for menneskets frihed. Kun hensynet til fællesskabet må sætte grænser for friheden.

DSU kæmper imod social kontrol og forskelsbehandling af kvinder og mænd. Forstokket religion og patriarkalske strukturer må aldrig stå i vejen for individets frihed.

Færdigheder

Indsendt den

21. januar 2019