Finanssektoren

Finanssektoren

De seneste år har vist, at store dele af finanssektoren er kynisk, grådig og skruppelløs. Danske Bank har formentlig medvirket til at hvidvaske op mod 1.500 milliarder kroner i Estland. Nordea har systematisk rådgivet kunder om aggressiv skatteplanlægning.

Finanssektoren er moralsk anløben. Det er på tide at sætte en stopper for den grådighed, der gennemsyrer de største finansinstitutter.

Derfor vil DSU styrke Finanstilsynet og tage kontrollen med bankerne tilbage på offentlige hænder. Det kræver udvidede beføjelser for tilsynsmyndighederne og flere midler. Finansielle skandaler skal kulegraves af de offentlige myndigheder – ikke af bankerne selv. DSU støtter desuden forslaget om offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelser.

Finansinstitutterne spiller hver dag hasard med lønmodtagernes opsparinger. DSU vil splitte bankerne op, så aktiespekulation og finansielle eksperimenter isoleres fra den almindelige bankdrift. Derudover skal der indføres et loft over bankernes størrelser, så intet finansinstitut bliver ”too big to fail”.

I disse år hæver bankerne konstant renterne og gebyrerne for kunderne, mens der udbetales rekordstore udbytter til aktionærerne. Det er ikke rimeligt. DSU vil regulere bankernes gebyr- og rentepolitik langt strengere end i dag og sætte en stopper for gyldne håndtryk i millionklassen.

DSU vil derudover kæmpe for, at kommuner, stat og regioner træffer et ansvarligt bankvalg. Skatteyderpenge skal ikke havne hos mastodontbanker, der er sat i forbindelse med økonomisk kriminalitet.