Finanssektoren

De seneste år har vist, at store dele af finanssektoren er kynisk, grådig og skruppelløs. Danske Bank har formentlig medvirket til at hvidvaske op mod 1.500 milliarder kroner i Estland. Nordea har systematisk rådgivet kunder om aggressiv skatteplanlægning.

Finanssektoren er moralsk anløben. Det er på tide at sætte en stopper for den grådighed, der gennemsyrer de største finansinstitutter.

Finanstilsynet

Derfor vil DSU styrke Finanstilsynet, ansætte flere medarbejdere og tage kontrollen med bankerne tilbage på offentlige hænder. Det kræver udvidede beføjelser for tilsynsmyndighederne og flere midler. Finansielle skandaler skal kulegraves af de offentlige myndigheder – ikke af bankerne selv. DSU støtter desuden forslaget om offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelser, og ønsker at sætte en stopper for gyldne håndtryk i millionklassen.

Finansinstitutterne spiller hver dag hasard med lønmodtagernes opsparinger. DSU vil splitte bankerne op, så aktiespekulation og finansielle eksperimenter isoleres fra den almindelige bankdrift. Derudover skal der indføres et loft over bankernes størrelser, så intet finansinstitut bliver ”too big to fail”.

DSU vil derudover kæmpe for, at kommuner, stat og regioner træffer et ansvarligt bankvalg. Skatteyderpenge skal ikke havne hos mastodontbanker, der er sat i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Til kamp mod gældsindustrien

I disse år hæver bankerne konstant renterne og gebyrerne for kunderne, mens der udbetales rekordstore udbytter til aktionærerne. Kviklånsvirksomheder har siden 2015 øget omsætning med mere end én milliard kroner, penge de tjener, på forbrugernes ulykke.

Det er ikke rimeligt. DSU vil regulere bankernes gebyr- og rentepolitik langt strengere end i dag, indføre et omkostningsloft for kviklån og forbyde optag af flere kortfristede lån.

Kviklånsvirksomheder skal tage ansvar for den skade de gør, hvorfor der bør indføres en progressiv afgift på selskabernes samlede udlånssum. Dele af disse afgifter skal herefter øremærkes initiativer, der hjælper danskere ud af gældsættelse.

Færdigheder

Indsendt den

20. januar 2019