Integration

DSU’s integrationspolitik bygger på en hårfin balance mellem pligter og rettigheder. Vi forventer grundlæggende, at udlændinge, som kommer til Danmark, yder en aktiv indsats for at blive en del af det danske samfund.

Vi tror på, at den bedste integration foregår i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Indvandrere og efterkommere skal blive en del af et arbejds- eller uddannelsesfællesskab med etniske danskere. På denne måde bliver det lettere at lære dansk og at begå sig i det danske samfund. DSU vil desuden afskaffe fattigdomsydelserne. Ingen bliver bedre integreret af at være fattig.

Det er en forudsætning for vellykket integration, at indvandrere og efterkommere ikke isoleres i socialt udsatte boligområder. DSU vil sætte en stopper for de store ghettoområder i Danmark ved at rykke udvalgte boligblokke ned og sikre en mere blandet boligmasse. Vi er desuden klar til at stramme familiesammenføringsreglerne, så det bliver umuligt at få familiesammenføring til et boligområde, der er defineret som en ghetto.

I mange byer er det et problem, at indvandrere og efterkommere koncentreres i de samme skoler og gymnasier. Derfor vil DSU afskaffe det frie skolevalg og sætte en øvre grænse på 30 % for antallet af elever med anden etnisk herkomst end dansk på grundskoler og gymnasier. DSU vil derudover forbyde religiøse friskoler.

DSU vil ligeledes indføre obligatorisk daginstitution fra etårsalderen, så børn fra ghettoområderne allerede tidligt i livet knytter bånd til etniske danskere og lærer dansk i børnehaven og vuggestuen.

Færdigheder

Indsendt den

20. januar 2019