Skat

For DSU er der to overordnede mål med at føre skattepolitik: At sikre finansieringen af velfærdssamfundet og fremme en mere retfærdig fordeling af goderne.

Skat er ikke et mål i sig selv, men et middel til at finansiere verdens mest solidariske samfundsmodel – Det socialdemokratiske velfærdssamfund. Hvis vi også i fremtiden skal have et stærkt velfærdssamfund med fri og lige adgang til sundhed og uddannelse, samt et finmasket socialt sikkerhedsnet, kræver det, at vi opretholder et forholdsvist højt skattetryk.

DSU går ind for at flytte en del af beskatningen fra arbejdsindkomster til arbejdsfri gevinster. Rige danskere, som tjener millioner af kroner uden at løfte en finger, skal bidrage mere til vores fælles velfærdssamfund. Derfor vil vi øge beskatningen på aktiespekulation, formue, arv og bolig. Beskatningen skal være progressiv, så det er de rigeste, der beskattes hårdest.

Til gengæld går DSU ind for at lette skatten for hårdtarbejdende lønmodtagere. Skraldemænd, kasseassistenter, SOSU-hjælpere, håndværkere og rengøringsassistenter skal have mere luft i økonomien.

Skattesystemet er den mest effektive måde at omfordele samfundsgoderne på. Derfor vil DSU genstarte omfordelingen, som er stærkt svækket efter 18 år med skattelettelser til de rigeste danskere. Skattesystemet skal i stigende grad indrettes progressivt, så de bredeste skuldre kommer til at bære de tungeste byrder. Vi vil et samfund med mere økonomisk lighed.

Færdigheder

Indsendt den

20. januar 2019