Stjernens Studiefond

Som medlem af DSU, har du mulighed for at søge rentefrit lån, når du er under uddannelse

Den kooperative virksomhed, Bryggeriet Stjernen, oprettede i 1948 en studiefond, som et udtryk for bryggeriets interesse for “den opvoksende ungdom”.

Det er fondens opgave at støtte unge, der søger videre uddannelse af faglig karakter, eller støtte til at færdiggøre deres akademiske studier. Støtten vil således også kunne gives i forbindelse med specialeskrivning og studieophold i udlandet.

Støtten gives fortrinsvis til unge, som er enten fagligt aktive og/eller er aktive i forbindelse med aktiviteter i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

Støtten ydes som lån, der er rentefrie, og som først skal tilbagebetales, når de pågældende er færdige med uddannelsen eller har fået arbejde. Der indgås en aftale om tilbagebetalingsvilkår.

Sådan søger du fonden

Ansøgningsskema indsendes til fondens kontor inden udgangen af februar måned:

Stjernens Studiefond, c/o Kooperationen, Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Kooperationen på telefon 33 55 77 30 eller på Kooperationens hjemmeside: http://kooperationen.dk/vores-faellesskab/stjernens-studiefond/