Arbejde

DSU mener, at arbejde er noget af det vigtigste i vores liv. Det er med til at definere hvem vi er. DSU tror på, at alle mennesker har lyst til at arbejde og forsørge sig selv. DSU kæmper sammen med fagbevægelsen for at alle unge kender deres rettigheder på arbejdsmarkedet, helt fra de sætter deres ben på deres første fritidsjob til at de er færdiguddannede, og skal ud og have deres første voksen-job. Alle mennesker skal have en ordentlig løn for deres arbejde. Desværre ser vi et arbejdsmarked, hvor nyuddannede unge bliver ansat på usikre kontrakter, der gør at de ikke har ret til fx sygedagpenge, barsel, ferie mm. Vi kæmper for at alle unge får en tryg start på arbejdsmarkedet. Samtidig kæmper DSU for, at ingen skal blive nedslidte af at gå på arbejde. DSU tror derfor på at den stigende automatisering primært vil komme os til gode, men vi skal stadig have øje for, at der er job hvor man vil blive nedslidt. De mennesker skal have lov til at trække sig fra arbejdsmarkedet før andre.

Færdigheder

Indsendt den

20. januar 2019