Bolig

Alle mennesker har ret til en god og sund bolig. Mange unge har svært ved at finde en bolig, når de flytter hjemmefra. Vi vil bygge flere ungdomsboliger i de store byer, så flere unge har råd til en god og billig bolig tæt på deres studie.

Samtidig er boligmarkedet pustet kunstigt op, så priserne på boliger i de store byer er voldsomt høje, og det presser almindelige lønmodtagere til at flytte ud af byerne. Det vil DSU ikke acceptere – byen skal ikke kun være for de rigeste. Derfor mener DSU, at hver gang, der bliver bygget nye boliger skal minimum 25 % af dem være almene boliger, som skal være til at betale for almindelige mennesker.

DSU anerkender, at der er et problem med parallelsamfund i Danmark. Der findes områder, hvor boligerne er helt nedslidte, der bor rigtig mange udsatte mennesker og der bor en overvægt af flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Det gør det svært at integrere folk, og det skaber et A-og B-hold i Danmark. DSU vil gøre op med ghettoerne og sikre at alle får et godt sted at bo. Vi vil blande folk på tværs af grupper, så de nytilkomne bliver en større de af det danske fællesskab.

Realkredit og boliglån

Den danske gæld er så høj, at den i dag dækker 540% af landets BNP og dermed er en væksthæmmer for vores samfund. Samtidigt er det lykkes os at skabe et uligevægtigt boligmarked, hvor boligpriserne i byerne stiger og stiger, mens boligpriserne på landet stagnerer.

Gebyrerne på lån er siden 2010 steget markant, og bankerne kan derfor tjene fedt på danskernes gæld. DSU ønsker, at opsplitte banker og realkreditinstitutterne, at gøre afdragsfrie lån ulovlige, afskaffe rentefradraget og sænke den andel af friværdien i en bolig, der kan lånes i.

Færdigheder

Indsendt den

20. januar 2019