Flygtninge

Mere end 60 millioner mennesker er i dag på flugt på verdensplan. Det er det højeste niveau siden 2. verdenskrig. Verdenssamfundet har et ansvar for at hjælpe så mange flygtninge som muligt og give dem et sikkert opholdssted, så længe konflikten i hjemlandet varer.

Asylsystemet

DSU mener, at det nuværende asylsystem er grundlæggende inhumant og usympatisk. Retten til at søge asyl spontant motiverer hvert år tusindvis af flygtninge til at krydse Middelhavet i små både og faldefærdige joller. Mange dør. Det kan vi ikke være bekendt. Derudover tjener menneskesmuglere fedt på at transportere flygtninge illegalt gennem Europa.

DSU vil have et nyt og humant flygtningesystem, der sikrer, at ingen flygtninge skal sætte livet på spil for at komme i sikkerhed. Derfor vil vi afskaffe muligheden for spontan asylansøgning og i stedet oprette modtagelejre i Nordafrika via internationale organisationer som FN eller EU. Flygtningene skal søge asyl i modtagelejrene, som etableres i samarbejde med andre EU-lande og hvis en flygtning alligevel krydser Middelhavet, skal personen transporteres tilbage til Nordafrika og placeres i modtagelejren. Herfra skal flygtningene fordeles som kvoteflygtninge.

DSU går ind for, at Danmark igen skal tage mindst 500 kvoteflygtninge årligt fra FN-lejrene.

Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark, har en afgørende betydning for, om integrationen lykkes. Derfor går DSU ind for en fast udlændingepolitik, hvor vi har tilstrømningen af flygtninge under kontrol og hvor der sættes et loft over, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, der tilkendes opholdstilladelse i Danmark som flygtninge, familiesammenførte eller indvandrere.

Repatriering

Flygtninge, der opholder sig i Danmark, skal integreres bedst muligt. Vi skal arbejde for, at så mange som muligt kommer i job eller uddannelse. Samtidigt må det være en målsætning, at flere flygtninge vender tilbage til deres hjemland, når konflikten stopper og flygtningens beskyttelsesbehov ophører. Opholdstilladelser til flygtninge gives derfor i udgangspunktet som midlertidige.

Udrejsecentre

På udrejsecentre bor mennesker, der er blevet dømt til udvisning, har fået afvist sin asylansøgning eller har inddraget sin opholdstilladelse. Det er mennesker, der skal rejse ud af landet. Centrene skal ikke fungere som et permanent hjem, men som et midlertidigt opholdssted.

Farlige udlændinge og udlændinge på tålt ophold skal tage ophold på et udrejsecenter med passende afstand fra beboelse.

Det er aldrig børns skyld, at de må følge med deres forældre i den situation, de er bragt i. Derfor er det vigtigt, at vi i sådanne udrejse sager, tager børnenes tarv alvorligt. Derfor ønsker DSU at oprette fritidstilbud på centrene, daginstitutioner og eventuelt ungdomsklubber.

Afrika

Mange tusinde mennesker flygter fra sult og trange kår i Afrika, og da Europa ikke er i stand til at løfte en så tung integrationsopgave, ønsker DSU at etablere en Afrika-fond, hvor Danmark kan investere massivt i Afrikas udvikling. Andre lande skal kunne tage del i denne fond, som skal investere i uddannelse, infrastruktur, klimatilpasning og bekæmpelse af korruption og skattesvindel.

Derudover kæmper vi for, at der gennem EU oprettes en Marshallplan for Afrika. EU skal tage et langt større ansvar overfor Afrika end i dag, og blandt andet afskaffe regler, der forhindrer eller begrænser handel, udvikling og velstand i Afrika.

Færdigheder

Indsendt den

15. november 2018