Lea Lindberg, formand for Internationalt Udvalg
Kasper Enevoldsen, medlem af Internationalt Udvalg

 

Under Viktor Orbáns regeringstid er Ungarn gået tilbage til mørke tider. Hetz mod NGO’er, frihedsbegrænsning for kritiske journalister og den akademiske verden samt heksejagt mod oppositionen er nogle af grundene til, at Ungarn ikke længere bliver betegnet som et ’frit’ land, men derimod ’delvis frit’ af Freedom House.

Ungarn er gået tilbage til mørke tider

Det er et kæmpe problem, og det udgør en markant trussel mod det europæiske samarbejde og værdifællesskab.

Direkte diskrimination

Den bekymrende udvikling er accelereret under coronakrisen. I den seneste tid har Orbáns styre eksplicit udnyttet krisen til at indføre og undgå at indføre lovgivning, som mindsker kvinders og LGBTQ+-personers rettigheder, og som afvikler det ungarske retssamfund.

I maj 2020 vedtog Ungarns parlament en lov, som forhindrer transpersoner i at skifte køn. Konkret betyder loven, at der fremover skal stå ’køn ved fødsel’ i stedet for ’køn’ i borgernes officielle papirer. Det er et direkte angreb mod LGBTQ+-personers rettigheder, og ungarske aktivister frygter, at loven vil betyde endnu mere diskrimination mod transpersoner.

Det forfærdelige slutter ikke her. For et par uger før diskriminationsloven mod transpersoner, valgte det ungarske parlament – med Orbáns parti, Fidesz, i spidsen – at indskrænke kvinders rettigheder og beskyttelse.

Kujonagtige Ungarn

I 2014 underskrev Ungarn Istanbul-konventionen, som er Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Nu fastslår det ungarske parlament, at konventionen promoverer ’destruktive kønsideologier’ og ’illegal migration’. Parlamentet vedtog deraf en politisk erklæring, som afviser ratificeringen af konventionen. Det betyder, at ungarske kvinder er dårligere beskyttet, især under corona-krisen, hvor vi har set en voldsom stigning i partnervold mod kvinder i Europa.

Det er kujonagtigt, at Ungarn glædeligt tager imod vores fælles EU-midler med den ene hånd, mens de slækker på demokratiet

Det er kujonagtigt, at Ungarn glædeligt tager imod vores fælles EU-midler med den ene hånd, mens de slækker på demokratiet og smadrer menneskerettigheder med den anden.

EU skal tage affære. I DSU ser vi gerne, at der bliver implementeret EU-lovgivning, som skal vurdere medlemslandenes demokratiniveau, retsstatsprincipper og frihedsrettigheder, når de ansøger om fondsmidler til diverse formål. Hvis medlemslandet har begået brud på grundlæggende demokratiske værdier og rettigheder, skal landet heller ikke have udbetalt penge af vores fælles EU-midler.

Det må være vejen frem. DSU vil ikke være med til, at midler fra vores fælles EU-kasse bliver brugt til at finansiere diktatoriske tilstande. Det bør alle erklære sig enige i.

 

Bragt i Netavisen Pio den 3. juni 2020.