Af Thomas Skriver, formand i Metal Ungdom og medlem af DSU, og Carl Emil Lind, lærlingeformand i Metal Hovedstaden og faglig sekretær i DSU

 

Europæisk Ungdom skriver den 28. januar, at vi danskere bare skal bakke op om EU’s mindstelønsforslag i solidaritetens navn. For os i Metal Ungdom er det en farlig melding. For selvom vi er store tilhængere af EU, så er det sprængfarligt at overlade vores løn til politikere i Bruxelles.

Hvis I er i tvivl, så kig jer omkring i Europa. Her har mange lande lige fra Frankrig og Grækenland til Bulgarien og Rumænien rigid politisk lovgivning om løn og mindsteløn.

Selvom vi er store tilhængere af EU, så er det sprængfarligt at overlade vores løn til politikere i Bruxelles

Men ingen af de lande har nær så gode arbejdsmarkeder som i Skandinavien, hvor løn og overenskomster er et spørgsmål for arbejdsmarkedets parter. Samtidig ser vi over hele verden, at en mindsteløn stik mod intentionen ender med at blive en maksimumløn.

Ser ikke stort lys i forslag

Lovbestemt mindsteløn sender altså lønnen én vej – det er desværre nedad. Og selvom EU har forsøgt at undtage Danmark, så tvivler både juraprofessorer, arbejdsmarkedets parter og stort set alle danske partier på garantierne. Europæisk Ungdom opfordrer os faglige til at komme ind i kampen for et mere rimeligt Europa.

Men den kamp har vi altså kæmpet i årtier, og vi gør selv en stor indsats for at hjælpe med overenskomster og organisering i både Europa og den tredje verden. Vi ved godt, hvad der virker ude i virkeligheden. Det gør EU-Kommissionens mindstelønsforslag ikke, og der er da heller ikke nogen af vores kollegaer i europæisk fagbevægelse, som ser noget stort lys i EU’s forslag.

Det står tydeligt i Lissabon-traktaten, at EU ikke skal lovgive om løn

Men det her er også et spørgsmål om demokrati. For Europæisk Ungdom har tidligere givet helt nødvendig kritik af Polen og Ungarn, når disse lande ikke respekterer “rule of law”. Den kritik deler vi. Men “rule of law” gælder også EU selv. Det står tydeligt i Lissabon-traktaten, at EU ikke skal lovgive om løn.

Den demokratiske garanti skal holdes, og traktaten skal respekteres. For faktisk er hele den artikel i EU-traktaten forudsætningen for, at Danmark og Sverige overhovedet er med i EU. Tovtrækningen om EU’s mindstelønsforslag fortsætter.

 

Debatindlæg i Dagbladet Børsen 2. februar 2021.