Af Mads Hvidbjerg Kristensen og Nikoline Brockenhuus Rindung

 

Hen over sommeren var Københavns kanalrundfart truet af strejke. Medarbejderne hos Canal Tours måtte acceptere lave lønninger og dårlige arbejdsforhold. Dét fik HK til at rejse overenskomstkrav og true med konflikt. DSU’eren har mødt arbejdsmiljø-repræsentanten, der satte overenskomstkampen i gang.

 

Da DSU’erens udsendte møder Oliver Wollenberg ved Mindeankeret i Nyhavn, står himmel og hav i ét. De forbipasserende ved Kongens Nytorv har iklædt sig gule regnslag, og stadigt flere paraplyer peger mod den dunkle himmel og dens silende regn. En lille flok står i læ ved indgangen til den franske ambassade, mens andre kryber sammen under træerne.

”Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke er på arbejde i kanalrundfarten lige nu,” udbryder den nu tidligere arbejdsmiljørepræsentant hos Canal Tours: ”Man kan ikke stå i læ på bådene.”

 

Oliver Wollenberg er manden bag overenskomstkravet fra kanalrundfartens tourguider, billetsælgere og administrationsfolk. I mere end et år har han været den primære organisator bag en af de mest omtalte danske arbejdskampe i 2018. Det hele startede, da den nu 27-årige tourguide i sommeren 2017 blev valgt til arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden:

 

”Sidste år i maj eller juni blev jeg valgt som arbejdsmiljørepræsentant for guiderne. Jeg fandt hurtigt ud af, at det var svært for mig at ændre noget. Der har af flere omgange været medarbejdere hos Canal Tours, der har snakket om organisering på arbejdspladsen. Det blev dog aldrig rigtig til noget, fordi man meget ofte hurtigt blev fyret, hvis man luftede idéen om faglig organisering.” forklarer han.

 

TIL KAMP MOD USLE ARBEJDSFORHOLD

Men Oliver Wollenberg gav ikke op så let. For med ringe arbejdsvilkår havde medarbejderne meget at vinde ved at organisere sig og kræve overenskomst. Utilfredsheden blandt tourguiderne bundede hovedsagligt i lønniveauet, som HK har vurderet var 18% under den overenskomstmæssige løn på området, når man medregner pensionsopsparing, fritvalgskonto, den sjette ferieuge og øvrige overenskomstsikrede rettigheder.

Derudover var medarbejderne utilfredse med sen varsling af vagterne:

”Man får først at vide dagen før, hvornår man skal møde dagen efter. Og du ved først på dagen, hvornår du har fri. Nogle gange har de bare forlænget vagterne uden varsel.” fortæller Oliver Wollenberg, idet han slår sin medbragte paraply op for at finde ly for regnen. I andre medier har man kunnet læse, at medarbejdere hos Canal Tours har arbejdet i op til 14 timer med kun 9 kr. i tillæg for overarbejde, ligesom de udelukkende har haft adgang til uhumske offentlige toiletter i Nyhavn i deres sparsomme pauser.

 

LYNORGANISERING

”Jeg tænkte, at det simpelthen ikke kunne passe, at man ikke kunne gøre noget. Jeg tog kontakt til forskellige fagforeninger i november sidste år for at finde ud af, om nogen ville tage vores sag. HK rådede mig til at få meldt 50 % af medarbejderne ind – Og det gjorde vi så.” forklarer Oliver Wollenberg med henvisning til HK og Dansk Industris 50%-regel, der tilsiger, at 50 % af medarbejderne i en virksomhed skal være organiseret i HK for, at der kan rejses overenskomstkrav.

 

I februar 2018 havde 75 % af tourguiderne og de ansatte i billethusene meldt sig ind i HK. Derfor sendte HK – på vegne af medarbejderne – det første overenskomstkrav af sted til Canal Tours’ svenske moderselskab Strömma A/S. Men Strömma forsøgte – ifølge Oliver Wollenberg – at forhale forhandlingsprocessen, fordi ansættelsen af nye guides til sommersæsonen kunne bringe andelen af organiserede medarbejdere tilbage under 50 %. Dermed ville medarbejderne alligevel ikke have ret til at rejse krav om overenskomst:

 

”Derfor startede jeg endnu en rekrutteringsindsats på arbejdspladsen for at få de nye medarbejdere ind i fagforeningen. I maj gik jeg dog ned med stress og måtte melde mig syg. Før min sygemelding fik jeg nedsat et mindre udvalg med folk, der var interesserede i at hjælpe til. Der var hurtigt ti af de erfarne og et par helt nye guider, der meldte sig til at tage ansvar.” fortæller Oliver Wollenberg.

 

KONFLIKTEN TRUER

På grund af den nye, succesrige rekrutteringsindsats kunne Strömma og Canal Tours ikke komme uden om at forhandle om en overenskomst. Men igen forsøgte selskaberne at forhale processen – Angiveligt fordi de frygtede, at der skulle udbryde konflikt midt i højsæsonen. Først i starten af august ville Strömma A/S og Dansk Industri mødes med lønmodtagersiden. Men da arbejdsgiverne også aflyste dette møde, reagerede HK resolut ved at udsende det første strejkevarsel mod virksomheden. Det fik kortvarigt arbejdsgiverne tilbage til forhandlingsbordet. Men heller ikke denne gang bar forhandlingerne frugt. Derfor udsendte HK endnu et konfliktvarsel med virkning fra 21. august, mens LO planlagde sympatikonflikt:

 

”HK, 3F og LO holdt et fællesmøde, hvor de besluttede, at alle andre forbund var klar til sympatikonflikt ugen efter, hovedstrejken skulle begynde. Det ville eksempelvis betyde, at bådførerne heller ikke kunne sejle, og at Canal Tours ikke ville kunne modtage benzin til bådene. ’Sammen stærkest’-følelsen virkede for alvor.” forklarer Oliver Wollenberg. Dermed var Strömma A/S truet af en konflikt, der potentielt kunne lamme Havnerundfarten og turistbusserne, der årligt transporterer mere end én million passagerer til sammen. Så vidt kom det dog ikke.

 

OVERENSKOMSTEN INDGÅS

Den 20. august gav Strömma A/S og Canal Tours efter for lønmodtagernes krav, og der blev indgået overenskomst mellem Strömma, HK og Serviceforbundet. Dermed fik medarbejderne blandt andet ret til pension, betalte pauser, en rimelig arbejdstid og et lønløft. Formanden for HK Service i Hovedstaden, Réne Knudsen, konkluderede i pressen, at overenskomsten var ”medarbejdernes sejr”.

 

Det er Oliver Wollenberg enig i: ”Sammenholdet internt har været rigtig vigtigt. De har forsøgt at splitte os op i grupper, så vi ville stå svagere i forhandlingerne – Guider for sig, billetsælgere for sig og så videre. Men vi var solidariske. Det er vigtigt at huske, at hvis ikke vi havde stået sammen, så havde vi formentlig tabt.”

 

Derudover har opbakning fra fagbevægelsen og almindelige danskere – ifølge Oliver Wollenberg – også betydet meget for tourguidernes overenskomstkamp: ”Alle kender kanalrundfarten. Der er tre ting, man skal opleve i København: Christiania, smørrebrød og kanalrundfart. Derfor har vi også fået masser af støtte. Dertil skal man lægge, at bevidstheden om overenskomster og reelle krav stadig hænger ved fra de offentlige overenskomstforhandlinger i foråret.”

 

ARBEJDSKAMP ANNO 2018

På grund af de usikre vilkår mange steder på arbejdsmarkedet er fagbevægelsens kamp – ifølge Oliver Wollenberg – vigtigere end nogensinde før: ”Det er rigtig vigtigt, at vi husker, hvorfor vi fører arbejdskamp. Målet er, at alle i Danmark, der arbejder, skal have ordentlige forhold på deres arbejdsplads. Hvis du arbejder fuldtid, skal du kunne opnå en vis levestandard. Ingen danske lønmodtagere skal gå hjem fra arbejde uden at have penge nok til at forsøge sig og sine. Det kræver politiske beslutninger. Det er noget, vi som samfund skal beslutte sammen.”

 

Men arbejdskampen kan ikke føres af fagbevægelsen alene. De politiske partier bliver også nødt til at engagere sig, hvis lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår skal forbedres, mener Oliver Wollenberg: ”Socialdemokratiet skal tale endnu mere om arbejdskamp. Arbejdsmiljølovgivningen skal skærpes, og der skal bygges flere billige boliger, så alle lønmodtagere har råd til et sted at bo. Og så skal Arbejdstilsynet styrkes.”

 

Med denne opsang til Folketingets partier afsluttes interviewet. Regnen siler fortsat ned over Nyhavn og Kongens Nytorv, da DSU’erens fotograf bevæger sig mod Mindeankeret for at tage billeder af den synligt våde overenskomstkæmper. Og mens han står der med paraplyen og spejder ud over Nyhavn, sammenfatter Oliver Wollenberg med to sætninger medarbejdernes overenskomstkamp:

 

”Det er ikke fordi, vi ikke vil arbejde. Vi mener bare, at vores arbejde skal belønnes ordentligt.”