Indlæg af Carl Emil Lind
Formand for Fagligt Udvalg i DSU og nyvalgt lærlingeformand i Metal Hovedstaden

 

Jeg blev nervøs, da de blå partier forslog at tilbagebetale AUB-midlerne til alle virksomheder – også til dem, der ikke har løftet deres ansvar for at tage lærlinge. En sådan tilbagebetaling ville være pilskæv midt i en coronakrise, hvor vi mere end nogensinde før har brug for at holde hånden under lærepladser og uddannelsesaftaler.

Frafaldet på skolerne er allerede tårnhøjt, og antallet af nye lærepladser ser mildest talt sort ud. Det seneste stykke tid er der blevet oprettet 80 procent færre lærepladser end samme tid sidste år.

“En sådan tilbagebetaling ville være pilskæv midt i en coronakrise”

Da trepartsforhandlingerne startede, havde jeg en dårlig fornemmelse, fordi netop ungdomsarbejdsløshed blandt unge, der ikke har noget at falde tilbage på, er den rene gift for et samfund. Heldigvis er trepartsaftalen et udtryk for ansvar over for unge med håndværkerdrømme, og det tyder på, at regeringen og arbejdsmarkedets parter har lyttet til de forslag, vi har præsenteret i Metal Ungdom (og DSU, red.)

5,4 milliarder kroner fordeles ud med det formål at skabe flere lærepladser. Langt størstedelen af pengene bruges på løntilskud til lærlinge på 90 procent for alle virksomheder resten af året. Det gør det reelt set næsten gratis at have lærlinge. “Jeg har ikke råd til at have en lærling gående” er forhåbentlig en replik, jeg aldrig nogensinde kommer til at høre fra en arbejdsgiver igen.

Det er saftsuseme også vigtigt, at der i aftalen er afsat midler til skolepraktikcentrene, hvor lærlinge havner, hvis ikke de kan lande en uddannelsesaftale. SKP-eleverne må ikke tabes på gulvet. Har man evner og lyst, men mangler en virksomhed, så skal man ikke miste sin uddannelse af den grund. Det ville være spild af talent.

Og så har jeg ikke engang fået nævnt, at aftalen også sikrer lærlinge fuld pension fra det 18. år og 100 procent lønrefusion til virksomhederne, når eleverne er på skole.

“Det var de voksne, der gik ind i forhandlingslokalet, men det var de unge, der stod tilbage som de helt store vindere”

Som lærlingeformand for metalfagene i hovedstaden glæder jeg mig over aftalen. Den er fuld af gode resultater, som vi i Metal Ungdom (og DSU, red.) har kæmpet hårdt for. Jeg var da også lige forbi kontoret på min virksomhed i dag for at ønske min chef tillykke med den flotte trepartsaftale.

Vi skal forhåbentlig på den anden side af corona ikke stå i en situation, hvor vi mangler friske unge mennesker til at genopbygge landet og vores økonomi, ligesom vi gjorde i kølvandet på sidste krise.Det er en meget fremsynet aftale, der er indgået af regeringen, FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation, red.) og arbejdsgiverne. Det var de voksne, der gik ind i forhandlingslokalet, men det var de unge, der stod tilbage som de helt store vindere efter treparten.


Indlægget er oprindeligt bragt i A4 Medier den 30. maj 2020.