Af: Line Sofie Gluud
Danskerne er socialdemokratiske i kommunalpolitik. Det viste et overvældende flot kommunalvalg i efteråret 2017. Men hvordan bærer vi ånden videre til et kommende  folketingsvalg? Vi har spurgt tre socialdemokratiske borgmestre, som ledte deres  parti frem til overbevisende sejre.

Det er ikke nemt at finde hullerne i kalenderne på borgmesterkontorerne i Holbæk, Roskilde og Køge. Dagene er fyldt ud, og det vidner om mennesker i embeder, de lever og brænder for. Hele tiden, døgnet rundt.  Efter sjette opkald samme dag, siger borgmestersekretæren i Roskilde overbærende ”måske, hvis I vil have hende med i næste udgave? Så kan vi allerede sætte en dato af om to måneder?”

Joy Mogensen og Marie Stærke kommer begge fra socialdemokratiske kommuner, Roskilde og Køge, der ved efterårets kommunalvalg nød en flot socialdemokratisk fremgang og sikrede, at borgmesterkæden landede hos liste A. Det samme gælder Christina Krzyrosiak Hansen, der som den yngste borgmester i Danmark var omdrejningspunktet for et historisk øjeblik i Holbæk kommune.

Vi finder heldigvis smalle kiler i kalenderne hos de tre borgmestre, Christina Krzyrosiak Hansen, Joy Mogensen og Marie Stærke, så vi kan få lov at stille det spørgsmål, vi brænder for at videreformidle: hvordan skaber man socialdemokratisk succes?

LØBENDE DIALOG OG FORKLARINGER

I samtalen med Joy Mogensen og Marie Stærke, er det tydeligt, at nærheden mellem politikere og borgere er central. I en verden, hvor den politiske virkelighed er hurtig og omskiftelig, kræver det en konstant og vedvarende dialog for at sikre, at borgerne forstår de bevæggrunde, politikerne handler ud fra.

Til spørgsmålet om, hvad der ligger til grund for deres respektive succes ved kommunalvalget i fjor, svarer Joy, ”Jeg får at vide, at Socialdemokratiet er et parti, der ved, hvad vi vil, og kan forklare og argumentere, hvis vi er imod noget.”.

I Køge kommune har det været vigtigt for Marie Stærke at sætte sig i borgmesterstolen med forsikringen om, at hun er borgmester for hele kommunen.

”I Socialdemokratiet har vi evnen og lysten til at lede kommunen for alle borgere, også dem, der ikke har stemt socialdemokratisk. Vi lytter til folk og inddrager dem så vidt muligt, fordi vi ved, at et bæredygtigt fællesskab har flertallet med sig.”

EN OMSKIFTELIG POLITISK VIRKELIGHED

Netop denne omskiftelighed i det nære og lokale perspektiv, er den afgørende forskel på lands- og lokalpolitik. Hvor partierne i folketingsvalgkampen ofte kommer med store valgoplæg, 2025-planer og andre vidtrækkende og langsigtede løfter, drejer kommunalpolitik sig, ifølge Joy Mogensen, meget mere om løbende kontakt og løsninger,

”I kommunerne fører vi ikke kontraktpolitik, men kontaktpolitik. Vi skal ikke vurderes på, hvad vi lover inden et kommunalvalg, men hvor gode vi er til at adressere udfordringerne, og løse dem på borgernes vegne.”.

Der kan nemlig ske meget på kort tid, der gør, at en kommune med et relativt mindre budget end statskassen må træffe nogle svære beslutninger.

”Hvis vi bliver nødt til at lukke en børnehave, fordi mange børn i et område har brug for specialtilbud, bliver vi ikke populære. Men det er vores rolle som kommunalpolitikere, og socialdemokrater, at forvalte borgernes tillid bedst muligt, og forsøge at forklare, hvorfor vi handler som vi gør.” fortæller Marie.

“JEG HAR BRUG FOR AT SNAKKE MED JER”

I Holbæk kommune har Christina Krzyrosiak Hansen gjort sig mange tanker om, hvordan hun skulle fastholde sig selv og sit syn på inddragelse i sin nye rolle som borgmester.

”Den måde, jeg gerne vil være borgmester på, er for det første, at man er på fornavn med sin borgmester. At man møder hende, og oplever hende i sin dagligdag – at man møder hende nede i SuperBrugsen. Men også, at jeg som borgmester går ud og siger ”kære borgere, jeg har brug for at snakke med jer. For jeg har brug for at kunne få indblik i den viden og de erfaringer, I har.”

Det mærker hun særligt i forbindelse med den altoverskyggende opgave, hun overtog med borgmesterkæderne: den hårdt udfordrede økonomi i Holbæk kommune. Kort før kommunalvalget i efteråret kom det frem, at Holbæk kommune var landets fattigste kommune.

”Jeg bliver kaldt mutter skrap af min kommunaldirektør. Og det bliver jeg, fordi jeg hurtigt fik fastlagt, at min vigtigste opgave, var at få styr på Holbæk kommunes økonomi. Og vi er bestemt ikke nået i mål endnu, men vi har taget nogle skridt, som har været rigtig svære. Men som på sigt kan sikre borgerne den velfærd, de har brug for.”

 

FINGERSPITZGEFÜHL

Geografien i Holbæk kommune spiller en stor rolle for den bevægelse, Christina Krzyrosiak Hansen har sat i gang for at forbedre dialogen mellem politikere og borgere i Holbæk kommune. 

”Der er rigtig mange mennesker, der bor i mindre lokalsamfund, som ikke møder det politiske system, og som grundlæggende ikke mener, at det politiske system er til for dem. Men jeg er jo mindst lige så meget borgmester for borgerne i Jyderup, som for borgerne i Holbæk midtby.”

Derfor mener hun – som Joy Mogensen og Marie Stærke – at succesen vokser ud af en føling med, hvor borgerne er, hvad de bekymrer sig for og hvordan deres hverdag ser ud.

”Jeg kan ikke fornemme, hvordan de har det, ved at isolere mig på rådhuset i Holbæk midtby.”

NÆRHED I NATIONAL POLITIK

Men hvordan denne nærhed, som alle tre borgmestre pointerer vigtigheden af, omsættes til national politik og folketingsvalg er det store spørgsmål. For på trods af Danmarks relativt lave befolkningstal, stiller det alligevel høje krav til vores folkevalgte, hvis de skal forholde sig til små seks millioner menneskers udfordringer i og ønsker til hverdagen.

Men man kan godt lave kontaktpolitik på nationalt plan, mener Joy Mogensen. Hun bruger partiformand Mette Frederiksens turné rundt i landet som et eksempel, der giver nærhed og viser, at man tager alle danskeres problemer alvorligt.

Det signal tror Marie Stærke også er afgørende, når det kommer til at give befolkningen en tro på det socialdemokratiske projekt. Det handler nemlig i store træk om at levere svar på de ting, som befolkningen kerer sig om, hvilket Marie også mener partiet gør. “Jeg mener helt klart, at Socialdemokratiet leverer svarene på nogle af de udfordringer vi som samfund står over for i dag. Jeg føler, at folk er meget optaget af den grønne dagsorden og af socialpolitikken, som er to punkter vi har været rigtigt gode til at markere os på i den senere tid. Det vidner om en stærk lokal forankring, og et socialdemokrati der har føling med vælgerne.”.

SVAR PÅ FREMTIDENS UDFORDRINGER

Joy Mogensen tror at det er gået op for mange unge, at der er brug for nogle bæredygtige og socialt retfærdige løsninger for fællesskabet i en tid, hvor alt kan tilpasses til individets mindste behov.

Her mener hun, at Socialdemokratiet bærer en stor del af ansvaret for at komme med svar på fremtidens fællesskaber,

“I vores individualiserede og globaliserede samfund, skal vi socialdemokrater give svar på nogle af de grundstrukturer, der kan og skal være limen i vores samfund. Vi skal bibeholde de stærke fællesskaber, der gør os alle rigere.”.

I Holbæk er der også et centralt aspekt af fællesskabets grundstruktur, som borgmesteren går og grubler over: økonomien. Ikke kun hendes egne kommunalpolitiske udfordringer, men den, der bliver malet med en lidt bredere pensel.

”Det jeg selv går og mangler lidt svar på, det er, hvad er Socialdemokratiets visioner inden for økonomi. Hvad mener vi, skal være den økonomiske politik for Danmark, når vi overtager regeringsmagten igen?”

Det er afgørende, understreger hun, at sikre fundamentet under velfærdsstaten i et samfund, som om få år kommer til at ramle ind i nogle demografiske udfordringer, med en stor andel af ældre som et eksempel på en gruppe, der har brug for svar på, om velfærden er solidt sikret i fremtiden.

”Vi skal være det parti, der er økonomisk ansvarlige, men også er økonomisk visionære og kan gå ind og udstikke retningen for, hvor vi skal være om 20 og 30 år. Så vi ved, at vi kan sikre velfærd til alle, og at vi kan blive ved med at gøre det.”

Fra tre kommunalpolitiske fyrtårn, bliver der altså lyst en vej for socialdemokrater ind i valgkampen – og den er klar og klassisk socialdemokratisk. Vi skal lytte og være synlige, vi skal have svarene på fremtidens velfærd, og vi skal engagere fremtidens generationer. Det kan DSU heldigvis godt!