Lea Lindberg og Asbjørn Frier

I DSU’s internationale udvalg arbejder vi målrettet for at sætte fokus på de krænkelser på demokratiske friheds- og menneskerettigheder, der sker rundt omkring i verden lige nu. I DSU er vi solidariske med vores søstre og brødre, der oplever disse krænkelser i deres land. Vi føler med de mange kvinder i Polen, der kan stemples som ‘ulovlige’, hvis de ønsker abort. Vi føler med de mange læger og lærere, der ikke må gøre deres job uden at skulle være nervøse for op til tre års fængsel. Vi står på kvindernes side i kampen mod vold i hjemmet i Ungarn. Vi står sammen med de LGBTQ+-personer, der får færre muligheder og vil opleve større krænkelser. Vi støtter kampen mod racisme og politivold mod sorte i USA. Og vi støtter de fredelige demonstrationer, der arbejder for større lighed. Vi må aldrig miste synet på vigtigheden af menneskerettighederne, for der er stadig meget at kæmpe for!

For os, der lever i et af de mest frie og demokratiske lande i verden, kan kampen for de universelle menneskerettigheder måske opleves som mindre vigtig i vores daglige politiske arbejde. Men Danmark hænger sammen på kryds og tværs med lande, som vi både handler med og rejser til. Derfor har vi også en moralsk international forpligtelse til at sige fra. Vi kan ikke bare vende det blinde øje til de ufatteligt mange krænkelser af menneskerettighederne, der sker både for næsen af os og ude i den store verden.

Selv i Europa går det den gale vej

I Polen har forfølgelsen af homoseksuelle nu nået nye højder. Og de almindelige retslige principper er sat ud af spil, nu hvor regeringen har mulighed for at fyre og straffe højesteretsdommere, hvis de ytrer sig negativt om regeringen. Ligeledes er Ungarn på katastrofal udemokratisk kurs med et styre via dekret, og hvor helt almindelige menneskerettigheder som ytringsfrihed, såsom at forholde sig kritisk til regeringen, nu er gjort strafbart.

Kigger vi ud mod den øvrige verden opleves i denne tid en generel forringelse af menneskerettighederne. Det gælder bl.a. retten til at ytre sig, vælge sin egen partner, bestemme over egen krop, seksuel identitet og trosfrihed. Det er blot nogle af de områder, hvor krænkelserne er omfattende og statsstyrede. Og så har vi ikke en gang nævnt overvågning af det enkelte individ helt ind i privatsfæren.

NGO’er forsøger at råbe regeringer og internationale institutioner op. Men hensynet til vores landes indbyrdes handel og økonomi vejer stadig tungt – desværre også for tungt. Vi ser statsoverhoveder fra vores frie verden tie pænt og ikke tage disse alvorlige emner op, når landene mødes ved internationale fora, statsbesøg og handelsdelegationsture.

Som DSU’ere er vi drevet af indignation, når det gælder undertrykkelse. Og som DSU’ere er det vores mål, at vi kan leve i en verden uden undertrykkelse og krænkelse. Vores værdier er frihed, lighed og solidaritet!

Hvad Polen og Ungarn angår, har vi i Internationalt Udvalg følt os nødsaget til at reagere for at få skubbet landene i den rigtige retning. Vi har nemlig en reel og effektiv måde at ændre deres kurs. Vores udenrigsminister, Jeppe Kofod, har taget teten videre til EU for at få sat en stopper for det tosseri og den galskab, som finder sted Ungarn. De fem nordiske udenrigsministre har på Jeppe Kofods initiativ skrevet et brev til Europarådets generalsekretær om den bekymrende udvikling i Ungarn.

Kampen for lighed og frihed er begyndt, men vi må fortsætte og forøge vores indsats i kampen mod undertrykkelsen. Hvad enten den finder sted her i Danmark, EU-lande, Palæstina, Yemen, Kina eller Rusland. Listen af lande er lang – desværre også for lang.

Men hvordan får vi sikret menneskerettigheder i andre lande? Der er ingen lette svar. Og der er brug for at få sat blus under debatten i DSU, så vi kan være med til at udvikle de rigtige svar. I DSU har vi et ansvar, men også en forpligtelse. Der er brug for at komme i gang med arbejdet nu!

I DSU’s internationale udvalg er vi klar til at hjælpe jer med at komme i gang med processen, så udkommet af debatter, diskussioner og kampagner kommer frem i lyset og bliver hørt i samfundet. I løbet af det kommende år vil Internationalt Udvalg arbejde for at arrangere konference og møder, hvor vi kan sætte fokus på emnet. Menneskerettigheder er essentielt for et godt demokrati.

Derfor har vi et budskab til dig: Undersøg om du i din lokalafdeling kan få stablet et arrangement på benene om menneskerettigheder, så debatten og idéerne kan begynde at blomstre. I Internationalt Udvalg kommer vi i hvert fald gerne på besøg i din lokalafdeling!

Kammeratlige hilsener

Lea Lindberg, formand for Internationalt Udvalg
Asbjørn Frier, medlem af Internationalt Udvalg