Af Kasper Enevoldsen, politisk sekretær i distrikt DSU Midtjylland, og Anders Winnerskjold, medlem af byrådet i Aarhus Kommune og politisk ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus

 

Coronarestriktionerne er hårde for os alle. Men særligt børn og unge rammes ekstra hårdt af ensomhed, stress og mistrivsel. Afsavn, afmagt og frustration er blevet hverdagskost for de fleste unge. Man savner fællesskabet, festerne og foreningslivet.

I statistikkerne giver coronaens sørgelige virkelighed sig også til kende. Knap 40 procent af de unge i alderen 18-34 år føler sig ensomme, og flere føler sig i stigende grad stressede.

Mistrivsel blandt børn og unge er en realitet. Det kræver handling.

Derfor har Socialdemokratiet i Aarhus foreslået, at der skal undersøges og forberedes indsatser med det formål at højne trivsel og læring blandt børn og unge, når hverdagen igen bliver mere normal.

Vi risikerer at tabe en hel generation af unge på gulvet.

I DSU ligger trivselsdagsorden ligeledes os på sinde. For nylig lancerede vi vores frihedsudspil, der netop har fokus på at forbedre trivslen blandt børn og unge gennem forskellige indsatser med fokus på oplevelser og mere fællesskab.

Helt konkret foreslår DSU at indføre en midlertidig ret til fritidspas i landets kommuner, så udsatte børn og unge får mulighed for at få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. DSU foreslår desuden, at regeringen og kommunerne afsætter en pulje, der skal sikre flere sociale aktiviteter på folkeskolerne og ungdomsuddannelserne, så relationerne mellem børn og unge bliver forstærket efter lang tid med online-undervisning.

Uanset, hvordan vi vender og drejer det, er en ting sikkert: Der bliver et stort oprydningsarbejde efter corona. Men ryddes op skal der. Ellers risikerer vi at tabe en hel generation på gulvet. Derfor skal vi investere massivt i unges trivsel og mentale sundhed. Vi skal holde hånden under vores børn og unge.

 

Debatindlæg i Århus Stiftstidende 12. februar 2021.