Carl Emil Lind, faglig sekretær

Jeg vil gerne dele mine tanker om EU-Kommissionen forslag om at indføre en mindsteløn i EU. Det er en meget teknisk debat, men nu vil jeg gerne ridse det fuldstændig klart op, hvorfor det forslag forhåbentlig aldrig nogensinde bliver en realitet.

 

Fakta 1: Den danske model virker fint uden politisk indblanding

For det første ville en lovbestemt mindsteløn i Danmark være et fuldstændigt opgør med 125 års partsbaseret aftalemodel på arbejdsmarkedet. I Danmark er vi med til at bestemme vores lønninger i samarbejde med arbejdsgiverne. Det er en god ting med kollegavalgte tillidsmænd. Det sikrer indflydelse og medbestemmelse. Det betyder, at medarbejderne har en klar interesse i at hæve produktiviteten i en virksomhed, for jo bedre det går for den virksomhed man er ansat i, jo flere penge kan man kræve i en forhandling. Den danske model sikrer, at Danmark er et af de mest stabile arbejdsmarkeder, der både sikrer god økonomi for samfundet og tryghed for medarbejderne helt uden politisk indblanding.

 

Fakta 2: EU-mindsteløn er i strid med traktaten

I Lissabon-traktatens artikel 153 står det meget tydeligt, at EU ikke har kompetence til at regulere løn. Det fik Sverige og Danmark forhandlet hjem i forbindelse med Maastricht-traktaten, fordi vi ikke ville have politisk indblanding på vores arbejdsmarkeder. Det var simpelthen en præmis for, at Sverige overhovedet meldte sig ind.

 

Myte 1: Danmark bliver helt sikkert undtaget

Et argument imod fagbevægelsens modstand mod en fælleseuropæisk mindsteløn er, “at Danmark jo ikke bliver omfanget af det her forslag”. Her skal man holde tungen lige i munden. For man har før fået politiske garantier af EU, som derefter er blevet underkendt af EU-Domstolen. Faktisk er det aldrig lykkedes at undtage et land fra et arbejdsretligt direktiv. Så selvom Kommissionen siger, at lande med 70 procents organiseringsgrad er undtaget, så stiller det en række spørgsmål: Hvad med brancher uden 70 procents organiseringsgrad? Hvad hvis en virksomhed ikke har overenskomst, men lever op til EU’s krav? Må man så strejke? Og hvis EU ændrer traktaten, så de må regulere løn, hvad bliver så det næste? Og er Danmark undtaget der?

 

Myte 2: En mindsteløn vil hjælpe de svageste

Mit bedste bud er faktisk, at det modsatte vil ske. Man ville sænke lønnen til minimumslønnen, og det ville i stedet blive et usynligt lønloft for almindelige mennesker ansat i produktionsvirksomheder over hele Europa. Hvad skulle incitamentet i at hæve lønnen være lokalt, hvis politikerne har sagt god for den løn, man går til?

En ting er helt sikkert, uanset hvordan man vender og drejer den her debat: En lovbestemt mindsteløn vil være et fuldstændigt opgør med vores arbejdsmarkedsmodel i Danmark, og det er der ingen (udover Radikale Venstre og Krifa), der ønsker i Danmark. Det bliver et nej tak herfra!