Carl Emil Lind, formand for Fagligt Udvalg

I den forgange uge har DSU’s faglige udvalg holdt sit første møde, efter at udvalget for det kommende års tid er blevet sat. Udvalget består nu af to underudvalg i form af et politisk og et organiserende udvalg.

For det politiske udvalg er den primære opgave at udvikle politik og debattere emner inden for uddannelse og arbejdsmarked, der skal præsenteres for DSU’s hovedbestyrelse og dernæst blive vedtaget i Folketinget og landets kommuner.

Det organiserende udvalg skal blandt andet løfte vores indsats i forbindelse med Jobpatruljen. En anden vigtig opgave bliver også at sikre at DSU’ere melder sig ind i den fagforening, som dækker deres område, og aktivt tager del i kampen på deres egen arbejdsplads.

Som ung, fagligt interesseret DSU’er er der masser af dagsordener at kæmpe for. Lad mig bare nævne lærepladsmangel, usikre ansættelser, korttidsansættelser, udhulingen af dagpengesystemet, styrkelse af den rigtige fagbevægelse og bedre skolepraktikcentre som nogle af de områder, der skriger på solide politiske svar!

Som arbejderbevægelsens politiske ungdomsorganisation er det DSU’s opgave at formulere disse svar. Og svarene skal findes i samarbejde med vores stærkeste allierede i ungdomsfagbevægelsen. Når vi i arbejderbevægelsens ungdom rykker i samme retning, kan vi udrette store ting for såvel nuværende som kommende lærlinge og elever.

Det har vi bl.a. set med projektet “Et faglært Danmark”, hvor DSU var nogle af de første til at råbe vagt i gevær, når det kommer til mangel på faglært arbejdskraft. En kampagne, der endte med at få opbakning i Folketinget, og flere kommuner tog DSU’s politik til sig.

Senest så vi, at trepartsaftalen indeholdt flere takter, der stemte fuldstændig overens med de forslag, DSU og Metal Ungdom var kommet med, op til forhandlingerne. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) blev brugt til at gøre det billigere at tage lærlinge gennem løntilskud. Derudover blev der afsat midler til at sikre skolepraktikcentrene økonomisk.

Vi kæmper for at gøre hverdagen bedre for helt almindelige unge. Hver gang Fagligt Udvalg mødes, er det dét, der er den røde tråd i vores arbejde. Medlemmerne af udvalget har alle det tilfælles, at de selv arbejder og er aktive i deres respektive ungdomsforbund. De udfordringer, der måtte opstå i hverdagen på enten arbejdspladsen eller uddannelsen, er vi i den grad klar til at tage op!

Medlemmer af Fagligt Udvalg:

Carl Emil Lind
Formand for Fagligt Udvalg og lærlingeformand i Metal Hovedstaden

Anneline Larsen
Næstformand for Fagligt Udvalg og lærerstuderende

Sofie Kümpel
Sekretær for Politisk Udvalg og lærerstuderende

Daniel Buur
Sekretær for Organiserende Udvalg og 3F’er

Martin Flindt
Tidl. næstformand i Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) og HK’er

Stine Barnhøj
Tidl. næstformand i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og HK’er

Mads “Madsen” Simonsen
Formand, 3F Ungdom i Region Hovedstaden

Tobias Axelsen
Formand, Metal Ungdom Sydøst

Viktor Agerskov
Medlem af 3F

Andreas Baagøe
Medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet

Oliver Taubee
Aktiv i Metal Ungdom