Af Andreas Petersson

 

I fredags var der indkaldt til ordinær generalforsamling i HK Ungdom Hovedstaden. Her blev Martin Flindt Nielsen fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom valgt som ny formand.

Martin Flindt er til daglig kontorelev og arbejder dermed inden for HK’s område. Han er desuden medlem af Fagligt Udvalg i DSU og sidder i DUF’s styrelse (Dansk Ungdoms Fællesråd) på vegne af Erhvervsskolernes ElevOrganisation, hvor han i øvrigt er tidligere næstformand og kasserer.

HK Ungdom Hovedstaden skal være en stærk organisation, som i endnu højere grad end i dag kæmper for at forbedre unges arbejds- uddannelses- og levevilkår i hovedstaden, lyder det fra den nyvalgte formand.

 

Hvilke kampe ser du som de vigtigste for HK Ungdom Hovedstaden?

“Større organisering, arbejdsvilkår der giver frihed og bedre løn- og levevilkår for unge HK’ere i hovedstaden. Vi skal have flere med i vores stærke fællesskab. Derfor skal vi ud til potentielle medlemmer og vise, at vi er den organisation, der kæmper for dem. Men vi skal også have bedre fat i de unge, der allerede er medlemmer og give dem værktøjerne til også selv at handle for vores fælles formål”, siger Martin Flindt.

Vi skal tage højde for, at flere ikke ender på tvungen deltid

“Vi skal arbejde for større medarbejderindflydelse og en mere fleksibel organisering af arbejde. Vi vil for eksempel undersøge både fordele og ulemper ved en 30-timers eller 4-dages arbejdsuge og hjemmearbejde. Men vi skal samtidig tage højde for, at flere ikke ender på såkaldt tvungen deltid”, fortsætter han.

 

Ungdommens ønsker skal på dagsordenen

Til næste år er der både overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked og kommunal- og regionsrådsvalg. Netop de to begivenheder bliver også en prioritering for HK Ungdom Hovedstaden, fortæller Martin Flindt:

“Vi vil arbejde for, at ungdommens ønsker sættes øverst til OK21 og kommunal- og regionsrådsvalget. Det er blevet for dyrt for unge at leve i hovedstaden, og alt for mange unge føler sig stressede. Det bliver vi nødt til at tage et opgør med”.

Vi vil arbejde for, at ungdommens ønsker sættes øverst til OK21 og kommunal- og regionsrådsvalget

Du er også medlem af Fagligt Udvalg. Hvilke dagsordener kan DSU og HK Ungdom samarbejde om?

“Vi skal have flere til at være en del af fagbevægelsens fællesskab. Det er noget, der står helt fundamentalt i begge organisationers arbejde. Derudover tror jeg, at et samarbejde omkring KV21 ville være stærkt i arbejdet med at forpligte kommunalvalgskandidaterne på at arbejde for, at hovedstaden ikke bare skal være en studieby, men en ungeby”, siger han og tilføjer:

“Derudover håber jeg også, at vi sammen kan kigge på mulighederne for nye måder at organisere arbejdsugen”.

 

I dag er jeg blevet valgt som forperson for HK Ungdom Hovedstaden sammen med Sarah og Ricki som næstforpersoner, glæder mig til de kampe vi har foran os det næste år!?

Slået op af Martin Flindt NielsenFredag den 28. august 2020