I dagens udgave af Jyllands-Posten kan man læse et langt interview med de Radikales nye formand, Morten Østergaard, der fortæller om sine politiske visioner om et opgør med den universelle danske velfærdsmodel. Morten Østergaard udtaler blandt andet, at efterlønsreformen De Radikale vedtog sammen med den borgerlige regering i 2011, var et skridt i den helt rigtige retning, som Danmark har brug for mere af. DSU-formand Alexander Grandt Petersen mener, at Morten Østergaard rammer helt ved siden af skiven med udtalelserne i Jyllands-Posten om, at vi ikke kan ”blive ved med at tale om 60-årige som svage og middelklassen som truede eller studerende som socialt udsatte”;

”Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvor det billede kommer fra. Der er da ikke nogen der taler om studerende eller 60-årige som socialt udsatte. Men hvor en studerende i den Radikale verden, er en kommende 3. generationsakademiker med forældrekøbt lejlighed på Østerbro, er vi i virkeligheden nogen, der faktisk er afhængige af SU og adgang til gratis uddannelse. Og hvor en efterlønsmodtager i den Radikale verden, er en golfspillende overlæge, er virkeligheden, at ordningen først og fremmest bruges af nedslidte danskere efter et langt og fysisk hårdt arbejdsliv,”

siger DSU-formanden og fortsætter;

”For eksempel har den efterlønsreform som De Radikales formand fremhæver som et forbillede for mere retfærdig velfærd, rent faktisk betydet for mange mennesker, at de er nødt til at få lægens ord for, at de er for nedslidte til at arbejde. Så kan de få en seniorførtidspension som bevis på deres invaliditet. Hvad skete der med retten til en værdig alderdom?”

Hos Danmarks Socialdemokratiske Ungdom vækker det derudover bekymring og hovedrysten, at De Radikales nye formand har valgt nedskæringer i velfærd som sin store politiske mærkesag;

”Med alle de kæmpe udfordringer vores samfund står over for, forstår jeg virkelig ikke Morten Østergaards prioriteringer. Vi har kæmpe problemer med ulighed og hensynsløs ragen-til-sig i toppen af samfundet, og så vælger Østergaard at bruge sin energi på at bekæmpe pensionisters rabat i busserne. Det er da trist, at de Radikale ikke har større ambitioner for Danmark,” slutter DSU-formand Alexander Grandt Petersen.

For yderligere info, kontakt DSU formand Alexander Grandt Petersen på tlf. 40955300