Frederik Vad, forbundsformand

Formanden for det gule Krifa, Søren Fibiger Olesen, efterlyser 7. januar aggressivt i Altinget, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) holder sit løfte om at lave en undersøgelse af fagforeningspres i Danmark.

Men hov! Altinget er så venlige at redigere en note ind i formandens klagesang om, at Beskæftigelsesministeriet allerede har bestilt en undersøgelse, og at den forventes at komme til marts.

Selvom undersøgelsen blev lovet i 2020, må man håbe, at Krifa kan fremtvinge forståelse hos sig selv for, at tusindvis af corona-arbejdsløse, ikke mindst mange unge under 30 år, nok er løbet med regeringens opmærksomhed.

De gule skal lukkes

Men nu får vi altså en undersøgelse til marts. Dermed får vi forhåbentlig lukket den (eneste) diskussion, som for alvor kan mobilisere lidt ægte indignation og solidaritet hos Krifa og resten af den gule flok.

Sagen er jo klar for de fleste: Ingen medarbejdere skal udsættes for grænseoverskridende psykisk hetz, hvis de har valgt ikke at bakke op om det organiserede fællesskab.

Der er intet problem i at forsøge at overtale gule medlemmer til at melde sig ind i rigtige fagforeninger, argumentere for sin sag eller problematisere svigtet. Men det andet dur ikke.

Så længe de gule får lov til at køre videre med en fed forretningsmodel, så underminerer vi på sigt stabiliteten, fleksibiliteten og konkurrencekraften på det danske arbejdsmarked.

Nu hvor vi har konstateret at undersøgelsen er på vej, og alle stort set er enige i, hvordan andre mennesker skal behandles, kan vi måske komme videre til et mere interessant spørgsmål:

Hvordan kan vi få lukket de gule forretninger, som bilder danskerne ind, at de er rigtige fagforeninger, selvom de hopper over hvor gærdet er lavest?

Stil krav til dem, der kalder sig ‘fagforening’

Det er et meget mere interessant spørgsmål. Og nu hvor Krifa-formanden ikke længere har grund til at presse beskæftigelsesministeren, så overtager DSU gerne rollen.

Der skal presses på for, at regeringen og de røde partier får taget et opgør med de gule. Vi har et gennemarbejdet forslagskatalog klar, og under overskriften “Lad os styrke den rigtige fagbevægelse” foreslår vi blandt andet at ændre beregningen af skattefradrag for fagforeningskontingent.

Der skal presses på for, at regeringen og de røde partier får taget et opgør med de gule

Lad os først og fremmest få en bundgrænse på 1.500 kroner, som ikke er fradragsberettiget for alle, der ikke er under uddannelse, for så til gengæld at hæve skatteværdien på den sidste del af kontingentet fra cirka 25 procent til 80 procent.

Samtidig har vi brug for en strammere definition af begrebet fagforening. Lad os derfor få opstillet nogle ordentlige kriterier for, hvornår man kan kalde sig en fagforening.

De skal blandt andet omfatte fokus på kollektive overenskomster, uddannelsestilbud til tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter, udbetaling af støtte til medlemmer under lovlige konflikter samt krav om demokratisk medlemseje og nonprofit.

De gule underminerer den danske model

Som det tredje bør vi sikre, at det ikke er økonomisk ulighed i retssystemet.

Lad os derfor få mere ligeværd i udgiftsniveauet for de gules civile retssager og fagbevægelsens sager i Arbejdsretten. Det kan for eksempel ske ved, at staten finansierer dommerhonorarerne i faglig voldgift.

Der er flere forslag, hvor de kommer fra. Vi er klar til at fremtidssikre den danske model ved at styrke opbakningen til rigtige arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Så længe de gule får lov til at køre videre med en fed forretningsmodel, hvor de fejlagtigt påstår, at de kan levere det samme for ingenting, så underminerer vi på sigt stabiliteten, fleksibiliteten og konkurrencekraften på det danske arbejdsmarked.

Nu får Krifa snart sin undersøgelse. Derefter bliver der forhåbentlig ro og plads til at styrke de rigtige parter på arbejdsmarkedet og bekæmpet de gule.

 

Debatindlæg på Altinget den 21. januar 2021