Af Frederik Vad, forbundsformand

“Jeg ved godt, hvordan jeg har det med frivillige aftaler: Jeg dukker ikke op”.

Sådan sagde komikeren Frank Hvam i sit turnerende liveshow i 2009. Citatet faldt som afslutning på en længere hån mod den daværende VK-regerings frivillige aftaler med landbruget.

Jeg ved godt, hvordan jeg har det med frivillige aftaler: Jeg dukker ikke op

Pointen var klar: Når der skal laves aftaler, som reducerer kvælstofudledninger i Danmark, så er højrefløjen klar til at gribe til handling – bare ikke når det gælder landbruget. I Fogh- og Løkke-årene herskede der konsekvent frivillige aftaler, dialog, hensigtserklæringer og opfordringer her, og man var meget bange for at gribe til håndfast regulering.

Bankerne svigter frivillige aftaler

Det er ikke kun Frank Hvam, der har fået tusindvis af danskere til at grine af det – vi gjorde det samme i Socialdemokratiet og på venstrefløjen. Men det er, som om vi lidt har glemt den logik her i coronakrisen, når det gælder håndteringen af bankerne.

På alle andre områder har vi indført håndfaste regler og klare anvisninger, men når det gælder bankerne, så er de indtil videre kun blevet opfordret til at handle ansvarligt. Regeringen og Finans Danmark har lavet et forståelsespapir, som har til formål at få bankerne til at hjælpe nødstedte kunder, genoverveje udbyttebetalinger osv. Men allerede nu kan vi se, at den frivillige forståelse ikke har haft effekt hele vejen rundt.

Når det gælder bankerne, så er de indtil videre kun blevet opfordret til at handle ansvarligt

Sydbank og Jyske Bank droppede endeligt enhver ambition om udbyttebetaling eller aktietilbagekøb i hele år 2020, men Danske Bank mangler stadig at røre på sig. Samtidig kan vi se at banker har hævet renterne, og rigtig mange lønmodtagere og virksomheder har svært ved at betale afdrag på deres gæld. Det problem vil kun vokse sig endnu større i den kommende tid, da Danmark ligger helt i verdenstoppen, når det gælder privat gældsætning.

Vores statsgæld er ikke noget problem – men vores høje privatgæld er dybt skadelig for udvikling af vækst, velstand og arbejdspladser. Den må vi have under kontrol hurtigst muligt.

Regulering på bordet nu!

Regeringen bør indse at de store systemiske banker kun har et ønske: At tjene penge – jo hurtigere jo bedre. Og alle der mener at det er en grov generalisering, bør kigge på de store aktionærejede bankers samlede opførsel siden finanskrisen i 2008. Først presser de nogle uduelige bankpakker igennem, siden lader de pris- og gebyrudviklingen eksplodere over hele linjen, derefter udbetaler de rekordstore udbyttebetalinger til aktionærerne og til sidst undervurderer de hvidvask-skandalerne i egen baghave.

Historien har vist os, at frivillige aftaler ikke kan bruges til noget, når det gælder Danske Bank, Nordea og alle de andre

Historien har vist os, at frivillige aftaler ikke kan bruges til noget, når det gælder Danske Bank, Nordea og alle de andre. Fællesskabet er nødt til at gribe ind og sørge for, at bankerne ikke kun arbejder for sig selv, men arbejder for hele samfundet. De har fået en helt særlig status forærende i markedsøkonomien – derfor har politikerne et særligt ansvar for at regulere dem.

Jeg håber, at regeringen og Folketingets partier kan samles om at lave et totalstop for udbyttebetaling og aktietilbagekøb for alle banker. Derudover bør de lade sig inspirere af Storbritannien, der giver privat- og erhvervskunder afdragsfrihed på lån i en periode, samtidig med at de laver rentelofter. Vi har ikke råd til, at virksomheder og lønmodtagere afdrager på deres gæld. Likviditet er altafgørende, og vi har brug for, at der er penge på danskernes konti.

Nu skal de tvinges til at levere på fællesskabets forventninger!

Opråbet fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom til regeringen er enkelt: Nu skal bankerne ikke længere mødes med frivillige aftaler og hensigtserklæringer. Nu skal de tvinges til at levere på fællesskabets forventninger!

 Indlægget er bragt i Netavisen Pio den 7. april 2020.