Frederik Vad, forbundsformand

Den offentlige dagsorden er som et omrejsende cirkus på speed, der på ultrakort tid når at slå teltet op, fylde landsbyen med lys og larm og så rejse videre sekundet efter.

Mediebilledet ændrer sig lynhurtigt. Vigtige diskussioner kan fylde alt den ene dag og være forduftet fra alle sendeflader og debatspalter den næste.

Tag bare bølgen af terrorangreb, vold og trusler i Frankrig og Østrig for få uger siden. Med et slag blev vi konfronteret med to af Europas største katastrofer: Vores manglende evne til at beskytte det frie ord og vores manglende evne til at beskytte det jødiske folk.

Begge katastrofer forsvandt lynhurtigt fra vores offentlige samtaler. Mediecirkusset og opinions-Danmark rejste videre.

Jøderne forsvinder fra Europa

Men katastroferne består. Ikke i vores baghave, men på vores eget europæiske territorium. Gennem de sidste mange år er det blevet klart for os, at vi snart ikke længere kan leve op til Europas løfte om at skabe ro og tryghed for jøderne efter 2. verdenskrig.

Antallet af jøder i Europa bliver mindre år for år, og det kan ikke kun forklares med blandede ægteskaber og en lyst til at bo i Israel.

I et land som Frankrig bliver det sværere og sværere at være jøde, og den grumme antisemitisme vokser overalt på kontinentet – selv i folkehjemmet Sverige. Herhjemme holder vi stadig skansen nogenlunde, men det er stadig ikke uden omkostninger at bære et jødisk navn eller have sin daglige gang i jødiske institutioner.

Jødehadet fylder mere og mere. Nu skal skeen tages i den anden hånd, inden det er for sent.

Socialdemokratiet har en forpligtelse til at handle på antisemitismen, jøders flugt fra Europa og de gentagne terrorangreb rettet mod jødiske samfund. Vi skal ikke bare tage afstand i ord, men også i handling.

Ellers kommer vi lige om lidt for sent til at kunne forhindre, at det europæiske kontinent de facto tømmes for jøder.

Regeringen skal handle nu

Der skal handles på flere fronter. På EU-niveau skal regeringen tage initiativ til en ny og lang skarpere strategi mod antisemitisme.

Europa er nødt til at slå ring om jødiske samfund – ikke bare sikkerhedsmæssigt, men også åndeligt. Herhjemme kunne vi starte med en langt mere offensiv undervisningspolitik, hvor alle danske unge skal klædes på til at kunne afsløre antisemitisme og tage afstand fra den.

Vi skal beskytte jødiske borgere langt bedre og tage alle spæde tegn på antisemitiske angreb i større eller mindre skala langt mere seriøst – både i skoleklasser, ved private hjem og jødiske institutioner.

Derudover burde politikerne på Christiansborg lave en bredt forankret og langsigtet plan, der skal sikre, at der også lever jøder i Danmark årtier ud i fremtiden.

Vi socialdemokrater er alt for ringe på den dagsorden. Ligesom ytringsfriheden gradvist er ved at blive ødelagt i Europa, så ser vi reelt passivt til, at jøderne presses ud af verdenshistoriens frieste samfund. Jødehadet fylder mere og mere. Nu skal skeen tages i den anden hånd, inden det er for sent.

Uret tikker.Klumme i Netavisen Pio 30. november 2020.