Udmelding fra Internationalt Udvalg

 

I august stødte et tyrkisk krigsskib sammen med et græsk krigsskib i Middelhavet, og senere på måneden truede Tyrkiets vicepræsident, Fuat Oktay, med krig mod Grækenland. Det er blot den seneste eskalation i en konflikt mellem to medlemslande i NATO, der på papiret burde være allierede.

I DSU fordømmer vi Tyrkiets aggressive og konfliktoptrappende adfærd i Middelhavet, hvor man i en grådig jagt på naturgas krænker Grækenlands suverænitet ved at jage efter naturgas i græsk farvand. Ifølge FN’s havretskonvention, førende eksperter og hele det vestlige internationale samfund er territoriet græsk, og derfor er Tyrkiets adfærd fuldstændig uacceptabel.

DSU ser med stor bekymring på konflikten, der alvorligt underminerer den i forvejen udfordrede NATO-alliance. I en tid med øget protektionisme, og hvor EU’s forsvarspolitiske position forværres af et tilbagetrukket USA og øget aggressivitet fra Kina og særligt Rusland, er der behov for, at de europæiske NATO-medlemslande i øget grad står sammen og koordinerer en fælles indsats for at stoppe konflikten. Kun med en stærk og handlekraftig europæisk indsats kan Tyrkiet tvinges til forhandlingsbordet.

Derfor opfordrer DSU på det kraftigste regeringen til:

 

  1. Offentligt at fordømme Tyrkiets aggressive adfærd i Middelhavet.
  2. Gå forrest i det europæiske konfliktmæglingsarbejde og presse parterne til forhandlingsbordet.
  3. Arbejde for målrettede sanktioner i EU over for Tyrkiet, såfremt landet fortsætter sin uacceptable adfærd.