Interview af Frederik Vad Nielsen og Line Gluud
Fotos af Stefan Cavalieri

Komikeren Christian Fuhlendorff tager i 2018 på turné med et nyt show, hvor han gennemgår menneskets historie. DSU’eren har mødt ham til en snak om, hvordan idéer og ideologier har skabt os.

Der er larm og trængsel i Ingolfs Kaffebar på Amager. Selvom at det er forholdsvist tidligt på eftermiddagen, er her fyldt op med studerende og barselsforældre. Her har DSU’eren sat den populære komiker Christian Fuhlendorff i stævne, til en snak om sit nye show ” Christian Fuhlendorff – går over i historien”. Idéen til showet udsprang af nogle spørgsmål fra hans lille datter, som gerne ville vide, om han egentlig altid havde været til.

Et så stort og filosofisk spørgsmål kaldte på en del research i verdenshistorien, og sådan blev de første spæde skridt taget. Det handler om menneskets udvikling fra begyndelsen til nu, og stiller spørgsmålstegn ved den måde vi har indrettet os på. Tro, idéer og ideologi spiller en rigtig stor rolle.

”Tro er en af de første konstruktioner mennesker laver op i hovedet, for at forklare den verden vi lever i. Det er videnskaben i de spæde år, som udspringer af menneskers behov for at finde ud af hvem vi er. Tro er også det, der skaber sammenhængskraft og får mennesker til at arbejde sammen på kryds og tværs” siger han.

IDÉERNE ER VORES FORUDSÆTNING

Det drejer sig selvfølgelig først og fremmest om religiøs tro. Men for Christian Fuhlendorff kan man egentlig også godt overføre det til andre idéer og ideologier – også af politisk karakter – som har domineret i menneskets historie.

”Vi mennesker havde ikke været her uden grundlæggende idéer. Alle menneskelige skabninger er tro, og det er idéer, som har defineret hvorfor vi gør som vi gør. Derfor har jeg i virkeligheden også stor respekt for både religiøs og politisk ideologi, og meget større end de fleste mennesker har i dag. Vi bør tage det meget mere alvorligt end vi gør. Det er vores fundament” siger han.

I de sidste årtier har der ellers herhjemme været en tendens til både at lægge politiske ideologier og religioner døde. I takt med udviklingen af vores moderne samfund, har mange følt behov for at tage afstand fra de ækle begivenheder i verdenshistorien, som er fundet sted i både den politiske og religiøse tros navn. Derudover har velstandsudviklingen betydet, at tro er betragtet som noget overflødigt. Det har gjort det til et tabu at vedkende sig en stærk tro. Men for Christian Fuhlendorff kan det være en fejl.

”I dag har vi en idé om, at al tro er dårligt. Vi fortæller os selv at det er farligt, og kigger med skam tilbage på ting vi har gjort – eksempelvis med kristne korsriddere og andre begivenheder, hvor vi selv har spillet en hovedrolle. Vi trækker altid de dårlige eksempler frem, og det er så trættende. I mit nye show prøver jeg at få folk til at huske på, at uden tro havde vi ikke været her. Vi behøver ikke alle sammen kaste os over den første og bedste idé eller tro, men vi bør anerkende og respektere det” siger han.

Det er ikke kun i Danmark at troen på de stærke idéer er blevet svækket. Overalt i verden har vi set etablerede partier vende sig mod deres ideologiske tankegods, og befolkninger har ved lokale og nationale parlamentsvalg i store dele af Europa sammensat nye og mudrede politiske konstellationer, som kan gøre det svært at få øje på de klassiske ideologiske skillelinjer.

”VI SKAL KUNNE TVIVLE”

For Christian Fuhlendorff er respekten og bevidstheden om vigtigheden af stærke idéer ikke ensbetydende med, at vi som mennesker skal dyrke ensretning og blindt følge ideologiske paroler. Hvis ikke tvivlen konstant ligger i os som et værktøj, der tvinger os til at stille spørgsmålstegn ved det vi mener, så kommer vi ingen vegne.

”Vi skal altid gå efter dem, der finder sandheden. Det kan lyde lidt mærkeligt at jeg siger det, når jeg har talt om vigtigheden af, at vi er bevidste om troen og idéernes betydning. Men tvivl og spørgsmål hjælper os med at blive på sporet. Det udvikler os og trækker os fremad. Mennesker der mener, at de har fundet den endegyldige sandhed mangler noget balance” siger han og fortsætter,

”Tag sådan noget som socialismen. Den har både ført noget godt og noget dårligt med sig. Det kendetegner også alle de andre grundlæggende idéer, som har spillet en afgørende rolle i menneskets historie og udvikling. Her er det sundt med tvivl og spørgsmålstegn. Jeg kan både se stor værdi og lykke i den kollektive tanke, og idéen om at vi har en stor stat som hjælper os. Men jeg kan samtidig også godt se værdien i at værne om individets frihed og familien. Her er tvivlen afgørende” slår han fast.

Det kan ellers godt være svært at finde tvivlen i nutidens politiske debat. Efter at de store og samlende medier er på retur, og en digital virkelighed giver os mulighed for at reagere lynhurtigt og give vores holdning til kende, er der flere, der sidder i deres eget ekkokammer – ikke mindst på sociale medier. Måske netop derfor afholder Christian Fuhlendorff sig fra kaste sig frådende ind i den politiske debat på platforme som Facebook og Twitter.

”Facebook og Twitter er jo vor tids fakler og høtyve. Hvor man i gamle dage stormede et religiøst eller politisk møde, og kastede sig ud i fysisk kamp med dem man var uenige med, sidder man nu bag skærmen og deltager i noget der minder om det samme. Forskellen er bare, at det er blevet markant lettere at ”møde op” digitalt med fakler og høtyve. Der er ikke meget plads til tvivl i det rum. Det er en glidebane” siger han.

BALANCE HOLDER IDÉERNE I SKAK

Ordet ”tvivl” kan let kædes sammen med ordet ”balance”, og for Christian Fuhlendorff hænger de to ting sammen. Hvor han selv sætter sine kryds til valgene er ikke til at sige, men han ønsker at balancere mellem de grundlæggende idéer og ideologier. For ham hænger respekten for, og bevidstheden om, vigtigheden af idéerne sammen med en sund skepsis, og en trang til hele tiden at bevæge sig i skæringspunktet mellem dem.

”Vi har brug for idéer – men vi har også brug for at idéerne holdes i balance. En stor del af befolkningen i Danmark udgør en eller anden midtergruppe, som er nødvendig for at holde idéerne i skak. Vi er mange som både ønsker et stærkt offentligt fællesskab og personlig frihed, og det er jo ofte ved at krydse de to ting, at vi finder løsningerne i vores land. Den balance er sund – men den kan kun lade sig gøre, hvis vi rent faktisk HAR de store grundlæggende idéer” slår han fast.

VORES IDÉER KAN GRO FAST

Idéerne er altså vigtige, fordi de er med til at finde det balancepunkt, hvor gode beslutninger for menneskers liv kan træffes. Men for Christian Fuhlendorff personligt kan den balance også bruges til at lege djævelens advokat, og udfordre stålsatte idéer i bestemte ekkokamre.

”Jeg forsøger ofte at gøre modstand mod de gængse idéer jeg møder i bestemte grupper. I mit eget kunstneriske miljø har de fleste den samme venstreorienterede tilgang til politik, og det udfordrer jeg gerne. Det giver enormt meget mening for mig, at placere mig i et helt andet hjørne end det resten af et bestemt miljø gør. Idéer og firkantede opfattelser af hvordan verden ser ud skal brydes engang imellem. Ellers gror de fast,” slutter han.

Vi bryder op for at gå udenfor og tage nogle billeder til artiklen og forsiden. Snakken fortsætter om stort og småt. Selvom det kan virke langhåret og ude af trit med politisk arbejde at dyrke bevidstheden om idéernes betydning, så kan det måske hjælpe os til selv at blive endnu skarpere på vigtigheden af at skærpe vores eget ideologiske tankegods.

Der er brug for, at vi værner om og udvikler en stærk tro på vores politiske projekt. Det med til at sikre udviklingen af nye idéer og fremdriften i samfunds­ændringer. Men der er omvendt også brug for, at vi stiller spørgsmålstegn ved vores tro, udfordrer vores holdninger og lade andre forsøge at bryde med vores opfattelser af, hvordan verden skal skrues sammen. På den måde sikrer vi at så mange som muligt er med ombord i samfundets udvikling.

Det er ved at blive mørkt og vi bevæger os hjemad. Christian Fuhlendorff bliver nok aldrig en helhjertet politisk debattør, og han har nok heller ikke ambitioner om at være det. Men måske kan hans nye stand-up show i 2018 bidrage til, at vi bliver endnu bedre til at finde ind til kernen af vores politiske idékamp?