Carl Emil Lind, formand for Metal Ungdom

 

Danmark har brug for et lærlingeoprør. Og formålet skal være at sikre gode erhvervsuddannelser. Der skal sættes et pres, der er til at mærke bag Borgens tykke mure. Det pres må komme fra os lærlinge selv. Industriteknikere, murere, VVS’ere og elektrikere skal sammen sige: Nu vil vi ikke længere finde os i at blive behandlet som andenrangsuddannelser. Slut med slidt værktøj og farvel til forældet teknologi.

Hvis vi vil have flere til at blive faglærte, må vi også sikre, at vores erhvervsskoler er velfinansierede. Derfor skal tilskuddet til erhvervsskolerne hæves. Jeg oplever desværre alt for tit, når jeg snakker med unge mennesker på erhvervsskolerne, at udstyret ikke spiller fuldstændig.

Der er brug for, at de historier bliver båret frem i aviserne!

De historier rydder aldrig avisforsiderne

For hvor er historierne om erhvervsskolerne? Hvor er historierne om forældet teknologi på skolerne? Om indkomst? Og om de 17.000 af os på skoleoplæringscentrene, der står uden læreplads? Om frafald? Om hovedforløb hvor man ikke lærer alt det, man skal? Det korte svar er: De historier rydder aldrig avisforsiderne.

Alle snakker om manglen på faglært arbejdskraft, men ingen politikere følger de gode intentioner op med handling. Vi lærlinge har alt for længe været tavse, og vi bliver overset gang på gang. Vi sikrer landet økonomisk, klimamæssigt og socialt – men hvem sikrer egentlig os?

Erhvervsuddannede danner rygraden i dansk økonomi. Det er os, der bygger Danmark grønt. Det er på vores skoler, at allerflest børn af ufaglærte forældre får en uddannelse. Desværre afspejler det sig hverken i politikernes eller mediernes fokus.

Vi har set det, når politikerne skal prioritere mellem uddannelserne. Her er det sjældent erhvervsuddannelserne, der står forrest i køen. Det, som derimod altid står forrest, er muligheden for flere bacheloruddannelser til universitetsstuderende, taxameterløft af humaniora eller bevarelsen af penge til reklamer på uddannelsesinstitutionerne. Der er en ubalance.

Det er ikke nok at snakke sig til flere faglærte

Vi ville som samfund aldrig byde gymnasieelever nogle skoler i samme stand som de skoler, vi møder på vores hovedforløb. Der ville være ramaskrig i alle medier.

Nu skal et oprør rette op den ubalance. Lærlingeoprøret skal gøre samfundet lige så stolte af godt håndværk, som vi selv er. Kun to procent af Danmarks befolkning synes, at erhvervsuddannelserne er de mest prestigefyldte. Vores erhvervsuddannelser skal være prestigefyldte. Men allerøverst på oprørets ønskeliste skal der stå flere penge til erhvervsuddannelserne!

Det er ikke nok at snakke sig til flere faglærte. Vi står med en gylden mulighed for at rykke noget her. Alle gode kræfter skal sættes ind nu!