Frederik Vad, forbundsformand

Det er forår. Man mærker så småt optimismen vende tilbage i vores land. Efter en uendelig corona-vandring rulles vaccinationerne nu ud i et hurtigere og hurtigere tempo.

Forhåbentligt kan vi sætte et punktum for coronakrisen i løbet af sommeren, og til gengæld få sat turbo på udskudte politiske kampe.

Men først bør regeringen og partierne bag forståelsespapiret bruge afslutningen på coronakrisen til at lave en midtvejsevaluering.

Uddeling af penge har fyldt mere end strukturkampe

Snart er de første to år af regeringsperioden gået, og det historisk stærke flertal til venstre for midten bør stoppe op og stille hinanden følgende spørgsmål: Pisker vi os selv nok?

Er vi nået langt nok med de strukturelle forandringer af Danmark, der kan overleve fremtidige blå regeringer?

Hvad er bydende nødvendigt at komme i mål med, inden vi skal møde vælgerne?

Partierne bag forståelsespapiret er selv nødt til at være sine egne værste kritikere

Lige nu er oppositionen så svag, at partierne bag forståelsespapiret selv er nødt til at være sine egne værste kritikere. Og der er noget at komme efter.

Partierne bliver nødt til at speede deres forandringstempo op. Jeg er stolt af, at vi har fået tidligere tilbagetrækning for nedslidte, historisk mange klimaaftaler og flere investeringer i uddannelse.

Men arbejdet med at dele penge ud i eksisterende strukturer har desværre overordnet set fyldt mere end arbejdet med at ændre danskernes vaner – og dermed gøre det sværere for højrefløjen at tilbagerulle fremskridt.

Lad os forandre uddannelse, økonomi, velfærdsstat og erhvervsliv

Nu bør skeen tages i den anden hånd. På uddannelsesområdet skal reguleringen af privatskoler gennemføres nu, inden en alt for stor del af vælger-forældrene har flyttet deres børn væk fra folkeskolen.

Vi skal i mål med en ambitiøs aftale om elevfordeling og nyt taxameterssystem, så vi får nedbrudt de brune, hvide, rige og fattige uddannelsesinstitutioner.

Samtidig skal fremtidens arbejdspladser inden for industri, byggeri og service reddes ved at regulere sig frem til et langt større optag af elever på landets erhvervsskoler.

 Det historisk stærke flertal til venstre for midten bør stoppe op og stille hinanden følgende spørgsmål: Pisker vi os selv nok?

Uddannelsesområdet er bare ét sted at starte. Derudover er der vigtige strukturelle forandringer at få gennemført, når det kommer til den danske model, medejerskab i dansk erhvervsliv, ægte demokratisk decentralisering af velfærdsstaten og meget mere.

Alt sammen noget, der ikke kan tilbagerulles med nedskæringer på en blå finanslov i fremtiden, men som ændrer danskernes vaner grundlæggende.

Tid til svære beslutninger

Det er nu, de røde partier skal se hinanden i øjnene og få pisket sig selv ud over stepperne.

For hvis et historisk stærkt rødt flertal ender med at sidde i flere valgperioder – for første gang i det 21. århundrede – så er det altså NU, de beslutninger skal træffes, som på den korte bane vil blive mødt med modstand af middelklassen.

Forandrer vi strukturelt samfundet nu, så vil befolkningens nye vanemønstre allerede begynde at sætte sig i vores flertalsperiode.

Men det kræver, at vi kommer i gang nu!

 

Klumme i Netavisen Pio 9. april 2021.