Andreas Petersson

Et bredt partnerskab, der – foruden Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) – tæller en række organisationer fra både ungdomsfagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen, har et fælles mål: Vi skal have en bredt favnende folkeskole.

Det er også titlen på et nyt udspil, som den brede kreds af organisationer – bestående af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), Danske Skolelever (DSE), Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO), Lærerstuderendes Landskreds (LL), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH), 3F Ungdom, Metal Ungdom, HK Ungdom og Dansk Erhverv – har samarbejdet om i løbet af 2021.

I starten af året forsøgte DSU at sætte en vigtig dagsorden: Er der plads til drenge i skolen? Det skete bl.a. med et debatindlæg af DSU’s forbundsformand, Frederik Vad, som i en periode var en af de mest læste artikler på det digitale nyhedsmedie Skolemonitor (tidl. Politken Skoleliv).

“Spørgsmålet om, hvorvidt der efterhånden overhovedet er plads til drenge i skolen, er et af de vigtigste og mest oversete politiske spørgsmål i disse år. Noget kunne nemlig tyde på, at svaret er et foruroligende NEJ. Skridt for skridt har vi gennem årtier gjort det sværere for en meget stor gruppe af drenge at finde fagligt fodfæste i klasselokalerne, fordi mange af dem har brug for noget andet, end det skolen tilbyder”, skrev han i indledningen af debatindlægget.

DSU’s næstformand, Katrine Evelyn, som har været DSU-repræsentant i partnerskabet, glæder sig over, at der har været vilje fra både ungdomsfagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen til at arbejde sammen og komme med fælles løsninger på, hvordan vi får en bedre og mere praktisk folkeskole.

“Når en så bred kreds af organisationer med forankring i ungdommen kan samles og blive enige om et folkeskoleudspil, så har vi et stærkt fundament. Vi repræsenterer en stor del af ungdommen på forskellig vis og fra forskellige udgangspunkter. Men vi står sammen i kampen for en mere praktisk folkeskole, fordi vi i dag taber alt for mange elever og især svigter drengene. Den udfordring mener vi slet ikke, at politikerne tager alvorligt nok”, siger Katrine Evelyn.

Hun glæder sig desuden over opbakningen fra en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening som Dansk Erhverv, der også har været en del af partnerskabet og ligeledes er medafsender på udspillet:

“Som DSU’er er jeg naturligvis glad og stolt over, at en aktør som Dansk Erhverv kan blåstemple det her udspil. Det giver det kun endnu større legitimitet”.

 

Læs udspillet her.

 

Udspillet er omtalt i Politiken og Skolemonitor.