Rasmus Emborg, medlem af Internationalt Udvalg

 

Der er i dag kun to industrier, der kalder deres kunder for brugere. Det er Big Tech og pushere.

I 1788 blev stavnsbåndet ophævet i Danmark. Den periode af danmarkshistorien udgør i dag et mørkt kapitel i dansk historie, hvor vi slavegjorde store dele af vores eget folk. Knap 220 år senere – i februar 2004 – er det langsomt blevet genindført. Først i amerikanske studiemiljøer, men i dag har milliarder af mennesker velvilligt stavnsbåndet sig selv og gjort sig selv til slaver af deres telefoner.

Hver fjerde 15-årige pige bruger i dag mere end fire timer dagligt på sociale medier, og hver femte føler sig tilmed utilpas, når de ikke kan komme til at bruge sociale medier. Drengene er ikke langt bagefter.

Mange vil hævde, at teknologien blot er et værktøj – eller vil benægte at de selv skulle være afhængige. Ikke desto mindre falder især unges øgede forbrug af sociale medier sammen med en regulær angst- og depressionspandemi, der strækker sig på tværs af den vestlige verden. Det er svært at vurdere i hvor høj grad, det skyldes de sociale medier, men i DSU’s internationale udvalg tror vi ikke på, at konstant adgang til retoucherede kroppe og kunstigt perfekte liv hjælper på selvværdet.

Vi stiller vi os kritiske over for de såkaldte tech-giganter og deres magtmonopol over vores tid. Vi har et samfundsansvar over for de mest sårbare – og når det kommer til sociale medier, er det børn og unge.

Der er brug for et grundlæggende opgør med den laissez faire tilgang, som vi har til tablets og sociale medier i Danmark. Vi sælger ikke stærk spiritus til unge under 18, så hvordan kan det nogensinde være en god idé at give børn og unge ubegrænset adgang til avanceret teknologi, hvis primære formål er at få dig til at vende tilbage igen? Eller sagt på en anden måde: at gøre dig afhængig.

Vi stiller vi os kritiske over for de såkaldte tech-giganter og deres magtmonopol over vores tid

Vi har brug for at udvikle et helt nyt begrebsapparat til at beskrive den globale opmærksomhedskamp. Når vi i dag tilbydes gratis tjenester, glemmer vi, at de kun er gratis, fordi det er os selv, der udgør produktet. Vi har privat ejendomsret i dagens samfund, men viden om alt det, du nogensinde har foretaget dig i dit liv, er til salg til højestbydende. I Internationalt Udvalg mener vi, at data bør være din egen og ikke til salg uden dit samtykke.

DSU skal være den ungdomsorganisation i Danmark, der leverer svarene på, hvordan vi som samfund og borgere kan bruge teknologien som et værktøj uden at blive stavnsbundet af den.

Derfor har vi nedsat en techgigant-arbejdsgruppe, der består af DSU’ere fra hele landet. Formålet er at koordinere en indsats i DSU og udvikle politik på techgigant-området. I løbet af de næste måneder vil gruppen skrive en politisk udtalelse, der skal behandles i DSU’s hovedbestyrelse og efterfølgende præsenteres for relevante ministre, ordførere og medlemmer af Europa-Parlamentet.

Men debatten om techgiganterne må ikke begrænse sig til Christiansborg og Europa-Parlamentet. Der er brug for, at det her bliver en samfundsdebat!Denne klumme er skrevet af Rasmus Emborg, som er medlem af Internationalt Udvalg og afdelingsformand i DSU Valby.