Af: Victoria Elizabeth Welford og Julie Anine Noesgaard

John Meinert Jacobsen, som er direktør i AOF (Arbejdernes Oplysningsforbund), mener, at det er vigtigt at blive dannet gennem hele livet. Men han taler ikke om den gammeldags form for dannelse, hvor man kan Oehlenschläger og latinske gloser udenad. Dannelse for ham er, at man dannes i mødet med andre mennesker, og at denne dannelse er noget af det vigtigste for vores samfund.

Det er ikke så ofte, man taler om dannelse i dagens Danmark, da man ofte forbinder det med noget, der er finkulturelt og dermed kan virke fremmed for mange. Men hvad nu hvis man tænker dannelse på en helt anden måde, så er dannelse pludselig ikke så langt uden for rækkevidde. John Meinert Jacobsen, som er direktør for AOF, gør dannelsesbegrebet til noget så basalt som, at møde andre mennesker i sin hverdag:

”Vi dannes som mennesker i et univers af relationer mellem hinanden. Når subjektet møder objektet, og subjektet kan skabe mening i den relation. Så jo flere vi møder, jo mere dannede bliver vi, jo mere tolerante bliver vi som folk, jo mere kan vi rumme, jo mere positive indgår vi i nye relationer,” fortæller han.

John Meinert Jacobsen mener desuden, at behovet for dannelse aldrig har været større på grund af presset fra de sociale medier.

”Jeg tror, de sociale medier gør meget godt for os, men de gør også meget skidt, som er vigtigt at være opmærksom på i vores demokrati.” siger han og fortsætter, ”der er eksempelvis ikke meget demokrati og dannelse i 140 tegn på Twitter. Tingene skal gå så hurtigt, og man har ikke tid til at fordybe sig. Donald Trump er eksempelvis kodeordet for at kortslutte dannelsesprocessen, når man kan fyre folk i et tweet på 140 tegn, så mister man nærværet og relationen.

ANSVAR FOR DANNELSE

Derfor er der et behov for, at der er nogen, som tager ansvaret for at danne folk. Han mener nemlig ikke kun, at det er uddannelsesinstitutionerne, som har et ansvar for netop dette, det har AOF som oplysningsforbund også.

”Det er vigtigt, at man har nogle tilbud til dem, der er fyldt 18 og opefter, om at møde nye mennesker med alle slags facetter og få muligheden for at gå til, hvad man nu har lyst til, om det så er syning eller engelsk” siger John Meinert Jacobsen og udtrykker en bekymring om, at det kan være farligt for dannelsen, hvis den skal måles og vejes,

”Hvis alt skal instrumentaliseres, så mister vi så meget positiv dannelse, som ellers rummer en af de største værdier i vores samfund. For en voksen på 55 år skal dét at gå til syning ikke nødvendigvis føre til et bedre arbejde, men føre til, at personen lærer noget, som har en værdi i sig selv.

For fremover at kunne sikre dannelsen gennem mødet mellem mennesker på tværs af sociale klasser, alder og køn mener John Meinert Jacobsen, at man som samfund skal privilegere dannelse. Lige siden 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen blev statsminister, er der blevet sparet på tilskuddet til de danske aftenskoler, og hertil fortæller han:

”Det betyder, at taxachaufføren og bankdirektøren, som førhen gik på kurser med hinanden, ikke længere kan mødes på aftenskolerne. I dag er aftenskolerne for middelklassen og primært brugt af folk, som er 50+, og så møder man ikke mange mennesker, som ikke ligner en selv.”

STATEN SKAL SPILLE EN ROLLE

Han mener, at den manglende støtte fra kommunerne er en af de største udfordringer, som oplysningsforbundet står over for. Han synes, at vi i Danmark bør kigge mod Sverige, hvor rammen til oplysningsforbundene er statslig, og oplysningsforbundene derved bliver en del af en public service-aftale.

”Sådanne beslutninger vil altid afhænge af, hvad vi synes, der er betydningsfuldt i vores samfund. Jeg synes da det er en kæmpe værdi for samfundet, at vores voksne befolkning kan mødes på kryds og tværs og lære hvad som helst, fordi det skaber tolerance og forståelse for hinanden og hinandens livssituationer. Det giver en større livsduelighed at være nysgerrig.” siger John Meinert Jacobsen og forestiller sig klart, at DSU kan være med til at støtte op om kampen for dannelse gennem hele livet,

”Det væsentligste, som DSU’s medlemmer kan gøre lokalt, er at have en bredere interesse for, at man ikke nødvendigvis slipper muligheden for at være ung, når man fylder 18 år; så ungdomsskolen ikke er den sidste mulighed for at få bredde i sine udfoldelsesmuligheder, for det er formelt set der, hvor aftenskolerne overtager. Man skal stadig have de muligheder, når man er fyldt 18.”

Afslutningsvist siger John Meinert Jacobsen, at DSU kort sagt bare skal gøre det, de er gode til,

”I skal debattere emnet i debatter, skrive læserbreve og få nogle taburetter i AOF, så I får indflydelse. Det kan gøre en forskel for jer, for os og ikke mindst vores samfund.”