Frederik Vad, forbundsformand

I Danmark gør vi utrolig meget ud af at hylde vores såkaldte “frie og lige adgang til uddannelse”. Vi er stolte af vores gratis skoler, universelle SU og alle de andre vigtige uddannelsespolitiske markører. Vores problem er bare, at fortællingen om vores uddannelsessystems fortræffeligheder er falsk.

Siden nytår har vi fået undersøgelser klasket i hovedet fra tænketanken Kraka, ROCKWOOL Fonden, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og andre, der fortæller den samme historie: Den sociale mobilitet er gået i stå. Unge fra uddannelsesfremmede hjem er stort set ikke til at opdrive på de lange videregående uddannelser. Titusindvis af unge er hverken i uddannelse eller arbejde, og frafaldet i hele systemet er højt. Alt for mange unge går ud af 9. klasse uden at kunne skrive og læse tilstrækkeligt til at gennemføre en uddannelse.

Fortællingen om vores uddannelsessystems fortræffeligheder er falsk

Det er uacceptabelt og skammeligt. Vi er blevet så forelskede i uddannelsessystemets strukturer, at vi er ligeglade med, om de strukturer faktisk virker. Der byttes rundt på mål og midler i uddannelsespolitikken. Stærke elev-, lærer- og institutionsinteresser slår ring om deres levebrød frem for at kæmpe for, at uddannelsespolitikken lykkes med at skabe sociale fremskridt for mennesker. Derfor er det endnu sværere at få Christiansborg til at handle, end det kunne have været. Modet svigter.

Det bliver DSU’s opgave at bryde gennem sovsen af særinteresser og insistere på følgende: Uddannelsespolitikken skal sikre sociale fremskridt i den rigtige rækkefølge. Uddannelsespolitikken skal først og fremmest gavne de børn og unge, der kommer fra familier med færrest kort på hånden. Uddannelsespolitikken skal sikre, at så mange unge som muligt får et rigtigt arbejde, som giver adgang til et meningsfyldt liv med muligheder. Uddannelsespolitikken skal sikre, at vi har den faglærte arbejdskraft til rådighed, som bl.a. kan bære os i mål med den grønne omstilling i 2030 og 2050. Uddannelsespolitikken skal udstyres med et socialt kompas, så de sociale konsekvenser af Folketingets vedtagelser skal belyses, inden der trykkes på den grønne knap.

Der er faktisk kun os til at gøre det på den (ungdoms)politiske scene. Alle andre glemmer den uddannelsespolitiske helhed og slås for lige præcis deres foretrukne strukturer og interessegrupper i uddannelsessystemet. Her har vi en forpligtelse til at holde hovedet koldt.

Uddannelsespolitikken skal først og fremmest gavne de børn og unge, der kommer fra familier med færrest kort på hånden

Snart vil DSU fremlægge et bud på en ny uddannelsesreform i Danmark. En reform, som netop sætter målene før midlerne i uddannelsespolitikken. Som giver en stemme til alle de børn og unge, som lige nu svigtes af systemet og glemmes i den politiske debat. Vi vil kræve, at regeringen også fremlægger en uddannelsesreform og insisterer på, at den skal skabe mere social retfærdighed.

Kridt skoene derude og kast jer ind i uddannelseskampen! Der er brug for alle gode kræfter på kamppladsen, hvis DSU ikke skal ende med at blive buhet ned fra scenen af privilegerede stemmer fra uddannelsesverdenen. Lad os hjælpe hinanden med at forhindre dem i det. Vi ses derude!

 

Forbundsformandens klumme i medlemsmagasinet “DSU’eren”.
Nr. 2, årgang 100 – juni 2021