Hvad mener DSU?
Skolevalg 2021

Afkriminaliser alle stoffer

DSU er imod

DSU vil ikke afkriminalisere alle stoffer. Vi mener, det er for uansvarligt bare at afkriminalisere alle stoffer, der findes fra den ene dag til den anden. Det vil ikke hjælpe alle de mennesker, som er dybt afhængige af farlige stoffer. Til gengæld ønsker vi at investere mere i forebyggelse og hjælpe de mennesker, som bliver rigtig syge. Vi er også åbne over for at legalisere cannabis i en forsøgsperiode for at se, om erfaringerne er gode, og om kriminaliteten sænkes.

Afskaf arveafgiften

DSU er imod

DSU vil ikke afskaffe arveafgiften. Vi ønsker ikke at almindelige mennesker, som arver en opsparing fra deres bedsteforældre eller forældre, skal betale arveafgift. Det er ikke rimeligt. Hvis man vil efterlade en gave til sine børn eller børnebørn, så skal man have mulighed for at gøre det skattefrit. Men de rigeste bankdirektører og millionærer må godt bidrage. Ellers kan vi ikke bekæmpe uretfærdighed.

Afskaf brugerbetaling på psykologhjælp

DSU er for

DSU vil afskaffe brugerbetaling på psykologhjælp. Alt for mange unge har stress, angst eller depression, og det skal vi tage alvorligt. Fællesskabet skal sikre psykologhjælp til unge. Det kan ikke være rigtigt, at hvis man brækker benet, så er der hjælp at hente, men hvis man knækker psyken, må man selv betale.

Afskaf topskatten

DSU er imod

DSU vil ikke afskaffe topskatten. Vi ønsker et skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Hvis de rigeste bidrager med lidt mere, så skaber vi et stærkt fællesskab for alle. Vi har ikke noget imod, at mennesker skaber deres egen lykke og bliver rige – tværtimod. Men vi vil gerne have, at der er råd til, at alle unge kan få en gratis uddannelse, og at ingen syge eller gamle lades i stikken. Uligheden mellem mennesker må heller ikke vokse for meget, for så bliver der færre muligheder for alle mennesker.

Afskaf udviklingsbistanden

DSU er imod

DSU vil ikke afskaffe udviklingsbistanden. Vi vil tværtimod hæve den. I alt for mange år har vi skåret ned på vores støtte til verdens fattigste, og det skal vi lave om på. Vi har et ansvar som et af verdens rigeste lande. DSU ønsker helt konkret, at ulandsbistanden skal hæves til 1 procent af BNI, og at Danmark skal gå forrest i kampen for at få endnu flere lande til at give mere i ulandsbistand.

Danmark skal tage imod 3.000 kvoteflygtninge om året

DSU er imod

DSU mener, at Danmark skal tage kvoteflygtninge, men vi vil ikke lægge os fast på tallet 3.000. Vi skal kun tage det antal flygtninge hertil, som vi kan integrere gennem bolig, uddannelse, arbejde og foreningsliv. Og det tal er markant. Men vi har et ansvar for at hjælpe, for Danmark er et rigt land og har en forpligtelse til at hjælpe. Vi vil hæve ulandsbistanden, tage imod kvoteflygtninge og samarbejde i EU og FN om at sikre fred og økonomisk udvikling i Mellemøsten og Afrika.

De rigeste skal betale mere i skat

DSU er for

DSU mener, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Vi klandres af højrefløjen som misundelige, men vores formål med en skattestigning er ganske enkel: at skabe mere lighed i samfundet og styrke vores velfærd. Det kræver, at de rigeste bidrager med lidt mere til fællesskabet. Eksempelvis ved at hæve skatten på bolig, arv og værdipapirer. Idéen om at de rige bliver motiverede af skattesænkninger, mens de fattigste bliver motiverede af pisk, holder ikke.

Forbyd reklamer for betting og spil

DSU er for

DSU vil forbyde reklamer for betting og spil. Hver eneste dag bliver unge i Danmark afhængige af at spille, og mange ender med at bruge alle deres penge på det. Det udnytter spilfirmaerne til at lokke med gratis spilbonusser og tilbud. Vi bliver nødt til at hjælpe flere unge ud af ludomani, og det starter med et forbud mod markedsføring.

30-timers arbejdsuge

DSU er imod

DSU vil ikke bestemme, hvor meget mennesker skal arbejde. Det må arbejdsgiverne og fagbevægelsen blive enige med hinanden om. Politikerne skal blande sig udenom.

Hårdere straffe for vold

DSU er for

DSU vil have hårdere straffe for vold. Alt for få dømmes for vold og overgreb, og vi kan blive langt bedre til at få fat i voldsforbryderne og give dem en passende straf. For os er det offeret, der er i centrum. Vi får ondt i maven, når vi kan se eksempler på, at ofre, der har været udsat for meget grov vold, kan møde deres gerningsmand 18-20 måneder efter, at gerningsmanden er dømt. Forebyggelse og straf skal gå hånd i hånd, men det er vigtigt for DSU, at gerningsmændene ikke får en bedre behandling end ofrene.

Indfør flyafgifter

DSU er for

DSU vil indføre en flyafgift. Hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne, så skal alle flyve lidt mindre. Derfor skal vi indføre en flyafgift og i stedet investere mere i lyntog og bedre offentlig transport. Samtidig skal vi kompensere de fattigste danskere, så den enlige mor stadig har råd til en ferie en gang imellem. Det skal ikke være sådan, at kun de rigeste har råd til at tage på ferie med deres børn.

Mærkning af retoucherede reklamer

DSU er for

DSU er for mærkning af retoucherede reklamer. Mange unge udvikler bl.a. stress, angst og depression, fordi kropsidealerne på de sociale medier er uopnåelige. Vi hører om flere og flere unge, der ikke tør gå i bad efter idræt, fordi de skammer sig over deres krop. Det kan vi ikke acceptere.

Niveauinddeling i folkeskolen

DSU er for

DSU er for niveauinddeling i folkeskolen. Lige nu er der hverken voksne nok eller tid til at udfordre både de stærkeste og svageste elever. Alt for mange ordblinde elever får ikke den hjælp, de skal have, og det samme gælder elever med flygtningebaggrund eller elever med diagnose. Derfor ønsker vi to lærere i klasserne og mere tid til den enkelte elev. Vi vil ikke dele stamklasser op – men vi vil sikre, at alle elever kan blive mødt på deres niveau i klassen. Det er den form for niveauinddeling, vi ønsker.

Omlæg dele af landbruget til vild natur

DSU er for

DSU er for at omlægge dele af landbruget til vild natur. Vi befinder os nemlig ikke kun i en klimakrise. Vi står også i en natur- og biodiversitetskrise. Foruroligende mange dyr og planter er i fare for at uddø – i et alt for hurtigt tempo. Der mangler store, sammenhængende og vilde naturarealer, hvor dyre- og plantearter kan få lov at udbrede sig på naturens præmisser. Derfor skal der rejses skov på dele af den dårlige landbrugsjord af klimahensyn.

Privatiser DR

DSU er imod

DSU er imod at privatisere DR. I en tid hvor ”fake news” og amerikanske medier dominerer, har vi brug for stærke danske medier til at leverer god public service til os. Man kan altid diskutere, om DR leverer gode eller dårlige programmer. Men uanset hvad er der brug for, at fællesskabet sikrer ordentlige medier, der leverer troværdige nyheder og programmer til os. Især som et lille land har vi brug for god public service på vores eget sprog.

Skattebetalt frokost i skolerne

DSU er for

DSU går ind for skattebetalt frokost på skolen. Alt for mange unge får ikke mad med i skolen, fordi deres forældre hverken har råd eller overskud til det. Konsekvensen er klar: Dårligere muligheder for at lære noget i skolen. Derfor vil DSU give alle mulighed for at få et gratis måltid mad på skolerne, som er økologisk og mættende. Det er der behov for.

Tillad kernekraft i Danmark

DSU er imod

DSU er imod kernekraft i Danmark. Vi er for lille et land, og vi har en masse grønne alternativer. Lad os satse på vind, sol og bølgeenergi. Vi har gode muligheder for at nå vores klimaambitioner med eksisterende teknologier. Det handler bare om, at vi investerer i dem.

Totalt asylstop

DSU er imod

DSU ønsker ikke et totalt asylstop. Vi ønsker at tage flere kvoteflygtninge, for Danmark er et rigt land, der har en forpligtelse til at hjælpe. For os handler kampen om at få lavet et helt nyt asylsystem, hvor vi i EU og FN løfter opgaven med at sikre færrest mulige flygtninge over Middelhavet og får sat en stopper for de kyniske menneskesmuglere og deres forretningsmodel. I stedet skal vi hæve ulandsbistanden, hjælpe flere mennesker og tage flere kvoteflygtninge.

Registrer nyfødtes DNA

DSU er for

DSU er for registrering af nyfødtes DNA. Det lyder meget drabeligt, men det sker allerede i dag helt automatisk. Det er bare svært i dag for politiet at få adgang til materialet, for de skal gennem en masse bureaukratiske processer. Så det handler bare om at gøre det nemmere for dem at få adgang til den viden. Meget teknisk og røvsygt – men fornuftigt nok.

Øg Forsvarets budget

DSU er for

DSU vil styrke det danske militær. Rusland bliver en større og større trussel mod øst, og samtidig kan vi se at USA vil hjælpe os mindre. Vi skal derfor kunne klare os bedre selv. Det kræver, at vi bruger flere penge på at uddanne flere soldater, køber ordentligt materiel og bruger flere ressourcer på at beskytte vores egne grænser. Især i Grønland har vi problemer med at passe på grænserne. Det skal vi lave om på.