Hvad mener DSU?
Skolevalg 2019

Sænk skatten for de lavestlønnede

DSU er for

DSU vil sænke skatten for de lavestlønnede. Det er ikke retfærdigt, at eksempelvis rengøringsassistenter og butiksslagtere ikke kan få lov til at beholde en større del af deres løn, når de arbejder i nedslidende job. Alt for mange går på arbejde hver dag til en lav løn, og opdager at de skal aflevere alt for meget af deres lave løn i skat. DSU står på de lavtlønnedes side i nedslidende job, og ønsker at give dem mulighed for at beholde flere af deres egne penge.

Hæv afgiften på cigaretter

DSU er for

DSU vil hæve afgiften på cigaretter. Alt for mange unge starter med at ryge, og højere priser vil afskrække flere fra at begynde på at blive afhængige af tobak. Vi ved godt, at rigtig mange fattige vil blive ramt af højere afgifter, og derfor ønsker vi at indføre det på en måde så det ikke rammer socialt skævt. Men vi skal bruge redskabet til at afskrække unge fra at begynde at ryge, og ændre den kultur der siger, at det er ”sejt” at tage en smøg i fællesskab med andre. Det vil hjælpe rigtig mange unge til en sundere og bedre hverdag!

Kortere skoledage

DSU er for

DSU vil have kortere skoledage. For mange elever sidder for længe i skole, og ovenikøbet skal de hjem og lave lektier bagefter. Det går ikke. Vi har altid kæmpet for en varieret skoledag med flere praktiske fag, mere bevægelse og færre lektier om aftenen. Men det har vi ikke fået. Til gengæld har vi fået så lange skoledage, at alt for mange børn og unge har svært ved at koncentrere sig om eftermiddagen, og får smadret deres fritidsliv. Derfor skal vi have kortere skoledage.

Afskaf uddannelsesloftet

DSU er for

DSU vil gerne afskaffe uddannelsesloftet. Det skaber præstationspres og en frygt for at vælge den forkerte uddannelse i første omgang. Vi vil ikke straffe unge for at tage en uddannelse, men tværtimod sørge for at endnu flere unge kan få den uddannelse de gerne vil. Uddannelsesloftet har været med til at skabe en utryghed i uddannelsessystemet, som vi bør kæmpe for at få fjernet.

Gør aktiv dødshjælp lovligt

DSU er for

DSU vil gøre aktiv dødshjælp lovligt. Under ordnede forhold skal det være muligt for dødssyge patienter at vælge aktiv dødshjælp, hvis alternativet er et uværdigt liv. Det skal selvfølgelig ikke være en mulighed for at aflive patienter uden grund i vores sundhedsvæsen, men det skal være et værktøj man kan bruge i særlige tilfælde. Vi ønsker ikke at lade meget syge mennesker tilbringe dage, uger og måneder i en sygehusseng, hvis smerterne er så voldsomme, at de faktisk ikke kan have en fredfyldt hverdag. Det kan vi ikke være bekendt!

Hårdere straffe for vold og overgreb

DSU er for

DSU vil have hårdere straffe for vold og overgreb. Alt for få dømmes for voldtægt, og vi kan blive langt bedre til at få fat i voldsforbryderne, og give dem en passende straf. For os er det offeret, der er i centrum. Vi får ondt i maven, når vi kan se eksempler på at ofre for meget grov vold kan møde deres gerningsmand 18-20 måneder efter at gerningsmanden er dømt. Forebyggelse og straf skal gå hånd i hånd, men det er vigtigt for DSU at gerningsmændene ikke får en bedre behandling end ofrene.

Afskaf den universelle SU

DSU er imod

DSU vil ikke afskaffe den universelle SU. Alle skal have lige muligheder for at kunne tage deres drømmeuddannelse, og hvis SU’en forsvinder, skal de unge bruge rigtig meget tid på at arbejde. Det fjerner fokus fra skolen. Derudover har vi europarekord i at unge flytter hjemmefra, og får en selvstændig tilværelse. Vi ønsker ikke at flere skal banke på døren hos deres forældre, for at få et lån til boligudgifterne eller for at betale af på tårnhøje SU-lån. Derfor skal alle under uddannelse kunne få støtte i form af SU, så vi kan skabe ro om uddannelserne og blive den bedst uddannede generation nogensinde!

Afskaf karakterkrav på ungdomsuddannelser

DSU er for

DSU vil afskaffe karakterkravene. Ingen unge skal have slukket drømmen om uddannelse i 9. klasse, fordi alle ens karakterer ikke er i toppen af skalaen. Rigtig mange oplever at have en dårlig folkeskoletid, hvor man ikke klarer sig særlig godt hverken fagligt og socialt. Det må aldrig nogensinde forfølge én resten af livet. Derudover kan vi se, at alt for mange unge døjer med stress, angst og depression. Det skyldes bl.a. frygten for at vælge en forkert uddannelse. Alle fortjener at få en ny chance, og hvis man afskaffer karakterkrav på ungdomsuddannelserne, så sørger vi for, at alle døre i uddannelsessystemet står åbne for unge.

Afskaf topskatten

DSU er imod

DSU vil ikke afskaffe topskatten. Vi ønsker et skattesystem hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Hvis de rigeste bidrager med lidt mere, så skaber vi et stærkt fællesskab for alle. Vi har ikke noget imod at mennesker skaber deres egen lykke og bliver rige – tværtimod. Men vi vil gerne have at der er råd til, at alle unge kan få en gratis uddannelse og at ingen syge eller gamle lades i stikken. Uligheden mellem mennesker må heller ikke vokse for meget, for så bliver der færre muligheder for alle mennesker.

Danmark skal tage kvoteflygtninge

DSU er for

DSU vil have at Danmark skal tage kvoteflygtninge. Vi har et stort ansvar for de svageste flygtninge i verden, og vi kan sagtens hjælpe langt flere. Danmark er et rigt land, og med den rigdom og tryghed følger en forpligtelse til at kæmpe for, at endnu flere mennesker får et godt og værdigt liv i verden. Vi vil hæve ulandsbistanden, tage flere kvoteflygtninge og samarbejde i EU og FN om at sikre fred og økonomisk udvikling i Mellemøsten og Afrika.

Danmark ud af EU

DSU er imod

DSU vil ikke have at Danmark står uden for EU. Vi tror på at kun det stærke europæiske fællesskab kan bekæmpe klimaforandringerne, ulighed og ungdomsarbejdsløshed. EU er en politisk kampplads, hvor det handler om at kæmpe for en retfærdig økonomisk politik og grønne visioner. Danmark bliver sat totalt uden for indflydelse i vores egen verdensdel, hvis ikke vi deltager aktivt i det europæiske samarbejde. Kampen for en grønnere og mere social retfærdig verden er vigtig at tage i EU.

Flere ungdomsuddannelser i udkantsområderne

DSU er for

DSU vil have flere ungdomsuddannelser i udkantsområderne. Uanset hvor man bor henne i landet skal man kunne tage en uddannelse. De sidste 10 år har vi set konsekvenserne af den centralisering, som de blå partier har kastet Danmark ud i. Flere og flere unge får længere og længere til deres ungdomsuddannelser, og i mange dele af landet er det faktisk umuligt at komme til sin uddannelse med enten bus eller tog. Sådan bør det ikke være. Det skal være muligt at tage en uddannelse i hele landet!

Forbyd køb af sex

DSU er for

DSU vil forbyde køb af sex. Vi skal ikke kunne købe os ret til andre menneskers kroppe, men i stedet hjælpe prostituerede ud af miljøet. For os er det de prostituerede kvinder og mænd der skal være i fokus, og de skal hjælpes med uddannelse, arbejde og bolig. Flere penge skal bruges på at opsøge de prostituerede og hjælpe dem.

Fritidspas til socialt udsatte

DSU er for

DSU vil indføre fritidspas for socialt udsatte. Fattigdom og sociale problemer må ikke være en forhindring for at gå til spejder og fodbold, eller gøre brug af kulturtilbud. Vi kan allerede nu se at titusindvis af fattige børn ikke har mulighed for at have en hverdag, på linje med andre børn fra almindelige hjem. Sådan bør det ikke være. Fællesskabet skal hjælpe det enkelte barn og den enkelte familie med at få en indholdsrig hverdag med gode oplevelser og sunde aktiviteter!

Gratis bæredygtig mad i offentlige institutioner

DSU er for

DSU vil indføre gratis bæredygtig mad i offentlige institutioner. Alle har ret til et ordentligt og bæredygtigt måltid mad, og det er bedst hvis det ikke belaster klimaet. Ét af de største tegn på den galopperende ulighed i Danmark er, at rigtig mange ikke får sund og ordentlig mad hver eneste dag. Derfor må vi i fællesskab sikre sund og bæredygtig mad i alle offentlige institutioner.

Indfør et dyrevelfærdspoliti

DSU er for

DSU vil indføre et dyrevelfærdspoliti. Hvis dyr mishandles, skal der skrides hårdt ind, og vi skal som samfund ikke acceptere vold mod dyr. Vi har før set skrækkelige eksempler på hvordan dyr bliver behandlet af deres ejere, og det skal vi som fællesskab have nultolerance over for.

Legaliser cannabis

DSU er for

DSU vil legalisere cannabis. Vi ønsker at bruge det medicinsk, og derudover vil vi lave en forsøgsordning med legalisering i en periode. Rigtig mange lande har legaliseret cannabis eller er i gang med at legalisere cannabis. Vi skal holde øje med hvilke erfaringer de lande får ud af deres legalisering, og så bruge dem aktivt herhjemme. Alt for mange politibetjente bruger tid på at tage rundt og arrestere folk for at ryge en enkelt joint eller to. Det dur ikke. Lad os i stedet bruge ressourcerne på at hjælpe dem, som rent faktisk er havnet i et misbrug!

Lektiefri skole

DSU er for

DSU ønsker en lektiefri skole. Rigtig mange elever kan ikke få hjælp af deres forældre til lektier, og det sætter dem bagerst i uddannelseskøen. Lektierne skal laves i timerne. Hver eneste dag kan vi se, at rigtig mange børn og unge ikke har mulighed for at få støtte derhjemme til deres lektier. Måske har de selv nogle forældre der ikke kan skrive eller tale engelsk – måske er deres forældre syge. Vi må ikke lade de elever i stikken. Lad os få en lektiefri skole der sikrer, at alle børn får mulighed for at klare sig godt i skolen!

Omlæg til 100 % økologisk landbrug

DSU er for

DSU vil gradvist omlægge til mere økologisk landbrug. Vi skal sætte ambitionsniveauet højt, og hjælpe landmændene til at omlægge deres produktion. For os er det et mål i sig selv, at så stor en del af landbruget som muligt er økologisk. Vi ved godt at det her er en meget stor vision, som nok ikke kan realiseres. Men vi skal sætte barren højt, så vi bliver i stand til at arbejde i den rigtige retning!

Privatiser DR

DSU er imod

DSU er imod at privatisere DR. I en tid hvor ”fake news” og amerikanske medier dominerer, har vi brug for stærke danske medier til at levere god public-service til os. Man kan altid diskutere om DR leverer gode eller dårlige programmer. Men uanset hvad, er der brug for, at fællesskabet sikrer ordentlige medier, der leverer troværdige nyheder og programmer til os. Især som et lille land, har vi brug for god public-service på vores eget sprog.

Styrk det danske militær

DSU er for

DSU vil styrke det danske militær. Rusland bliver en større og større trussel mod øst, og samtidig kan vi se at USA vil hjælpe os mindre. Vi skal derfor kunne klare os bedre selv. Det kræver at vi bruger flere penge på at uddanne flere soldater, købe ordentligt materiel og bruge flere ressourcer på at beskytte vores egne grænser. Især i Grønland har vi problemer med at passe på grænserne. Det skal vi lave om på.

Totalt asylstop

DSU er imod

DSU ønsker ikke et totalt asylstop. Vi ønsker at tage langt flere kvoteflygtninge, for Danmark er et rigt land der har en forpligtelse til at hjælpe. For os handler kampen om at få lavet et helt nyt asylsystem, hvor vi i EU og FN løfter opgaven med at sikre færrest mulige flygtninge over Middelhavet, og får sat en stopper for de onde menneskesmuglere. I stedet skal vi øge ulandsbistanden, hjælpe flere mennesker og tage flere kvoteflygtninge.

Udfas salg af benzin- og dieseldrevne biler

DSU er for

DSU ønsker at udfase benzin- og dieselbiler. I fremtiden skal alle biler køre på grøn energi, så vi ikke forurener jordkloden og vores byer. Vi ønsker helt konkret at alle nye biler skal være grønne inden for 12 år. Lad os starte med at befri de fire største byer for sorte benzin- og dieselbiler, og i stedet satse på grønne biler. Lad os også tvinge alt kollektiv trafik til at blive grønt inden for få år.

Øg udviklingsbistanden

DSU er for

DSU vil øge udviklingsbistanden. I alt for mange år har vi skåret ned på vores støtte til verdens fattigste, og det skal vi lave om på. Vi har et ansvar som et af verdens rigeste lande. DSU ønsker helt konkret at ulandsbistanden skal hæves til 1 procent af BNP, og at Danmark skal gå forrest i kampen for at få endnu flere lande til at give mere i ulandsbistand.