Indsamlinger

Her foreligger diverse regnskaber for de indsamlinger, som DSU har afholdt og/eller været arrangør af.

Jf. civilstyrelsen og indsamlingsnævnets regler skal indsamlingsregnskaber være offentlig tilgængeligt i 12 måneder.