Jakob Bonde, medlem af Politisk Udvalg i DSU
Carl Emil Lind, formand for Metal Ungdom
Morten Ryom, formand for 3F Ungdom

 

Ledige dagpengemodtagere oplever upersonlig, excelark-styret og onesize fits all-domineret rådgivning fra jobcentrene, når de har mistet jobbet og skal finde et nyt. Derfor bør a-kasserne overtage en større del af ansvaret, så ledige kan få et mere meningsfuldt forløb og komme hurtigere i job.

Vi har nemlig dygtige, faglige a-kasser, der før har stået for arbejdsformidlingen og har bedre kendskab til de fag og virksomheder, som deres medlemmer søger arbejde i. Derfor kan de også hurtigere hjælpe ledige i job. Dette i modsætning til jobcentrene, der skal formidle arbejde til alle slags ledige.

Men mere ansvar til a-kasserne vil ikke kun være til gavn for den ledige. Beregninger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) viser nemlig, at hvis a-kasserne får et større ansvar, kan det medføre en trecifret millionbesparelse.

Derudover mener vi helt grundlæggende, at man skal overdrage en større del af ansvaret for arbejdsformidlingen af forsikrede ledige til dem med det bedste kendskab til a-kassemedlemmerne, nemlig a-kasserne selv. På sigt skal a-kasserne igen have det fulde ansvar for arbejdsformidling til deres medlemmer.

Lediggang er roden til alt ondt, og landets lønmodtagere fortjener bedre end jobcentrenes upersonlige Excel-ark

En evaluering fra Rambøll af forsøget med mere ansvar til a-kasser viser, at ledige i forsøget er mere tilfredse med deres forløb, får flere tilbud om konkrete job og har større tro på at komme i arbejde i forhold til de ledige, som har samtaler i jobcentret.

I 2020 har seks af a-kasserne samtidig gennemført næsten 4.000 succesfulde jobformidlinger i de kommuner, der er med i forsøget. Det drejer sig om 3F, Dansk Metal, HK, FOA, BUPL og Socialpædagogerne.

Lad os derfor sørge for, at alle kommuners jobcentre indgår samarbejde med de lokale a-kasser og fagforeninger og derved sikrer flere i arbejde.

Lediggang er roden til alt ondt, og landets lønmodtagere fortjener bedre end jobcentrenes upersonlige Excel-ark og endeløse resultatfattige møder.

 

Debatindlæg i Jyllands-Posten 31. oktober 2021.