Mogens Jensen, Næstformand og kulturordfører for Socialdemokratiet

Godt medieindhold af høj kvalitet med formidling af blandt andet nyheder, kultur og vigtige samfundsemner spiller en afgørende rolle for vores dannelse og fællesskab i Danmark. Og I en tid, hvor internationale mediegiganter og udenlandsk kommercielt medieindhold fylder mere og mere, og hvor fake news er noget, vi skal tage meget alvorligt, er der brug for godt, dansk indhold, der styrker dansk troværdig nyhedsformidling, kultur og sprog. For vi må ikke tage for givet, at der bliver lavet godt danskproduceret medieindhold, som alle danskere har fri og lige adgang til. Det skyldes kun, at vi har besluttet, at det er noget, vi er fælles om at financiere som en del af vores velfærdssamfund.

Derfor er det helt uforståeligt, at regeringen og Dansk Folkeparti med det indgåede medieforlig stod sammen om at skære ned på det, der danner os og holder os sammen. Med besparelser på mere end 900 mio. kr. på public service er der tale om historiske nedskæringer. Socialdemokratiets udgangspunkt for medieforliget var at styrke danskproduceret medieindhold og ikke det modsatte. Men regeringen lavede en forhåndsaftale med Dansk Folkeparti om store nedskæringer på DR med samtidige skattelettelser og lagde det frem som en ultimativ aftale, som man var tvunget til at tilslutte sig. Det kunne Socialdemokratiet naturligvis ikke tilslutte sig. Sådan laver man ikke brede, fornuftige aftaler i Folketinget.

Konsekvenserne af nedskæringerne har sidenhen vist sig. For man kan naturligvis ikke lave nedskæringer på public service på mere end 900 mio. kr., uden at det går ud over indholdet. Og det er netop det, vi ser nu. Med DR’s spareplan, som blev fremlagt i september, står det lysende klart, at nedskæringerne på public service betyder mindre dansk indhold og er en svækkelse af dansk kultur og sprog. Med forringet nyhedsdækning, færre radio- og tv-kanaler, og mindre sport og underholdning, der sikrer bredde og også er med til at give os noget at være fælles om.

Konkret forringes nyhedsdækningen med færre daglige TV-aviser. DR Dagen lukkes. Der sættes begrænsninger for, hvad der må skrives på dr.dk. På radiosiden lukkes P6, P7, og P8, ligesom kanaler DR K og DR Ultra lukkes. De selvstændige sportsnyheder nedlægges, og store sportsbegivenheder som Tour de France og Champions League i håndbold må også spares væk. Det er en bemærkelsesværdig forringelse for alle danskere.

Desværre har vi næppe set de sidste konsekvenser af medieforligets nedskæringer. Der venter endnu en sparerunde i 2021, for at DR kan leve op til de nedskæringer, regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt. Det kommer uundgåeligt til at betyde endnu mindre dansk indhold og forringe befolkningens radio og tv-tilbud yderligere.

I en kommende Socialdemokratisk regering vil vi igen styrke public service og vores fælles medier. Blandt andet. har vi foreslået, at de internationale streamingtjenester skal bidrage mere til dansk medieindhold. Vi vil have et særligt fokus på at styrke produktionen af godt medieindhold til børnene, som hurtigt bliver de første ofre for udenlandsk, vitaminfattigt, kommercielt medieindhold. Og vi vil også have et særligt fokus på at sikre, at godt og kvalitativt medieindhold når ud til de unge, som i dag har helt andre medievaner end den ældre generation.

For Socialdemokratiet er det afgørende at styrke oplysning og information til befolkningen samt understøtte vores fællesskab. Regeringen og DF’s medieforlig er en historisk forringelse af netop dét. Mulighederne for at gøre tingene bedre afhænger naturligvis af den situation, der er efter et valg, hvis vi måtte blive betroet regeringsmagten. Men der er brug for en anden retning. En retning hvor vi styrker dansk medieindhold, sprog og kultur – og ikke svækker den.