LO + FTF = Ny, stærk hovedorganisation

Af: Anne Sophie Warberg Hækkerup

 

LO og FTF har truffet en historisk beslutning om at fusionere til én samlet hovedorganisation. Når kalenderåret skifter, nedlægges de to hovedorganisationer og i stedet opstår en ny, der samler intet mindre end 1,5 millioner lønmodtagere. DSU’eren har talt med formanden for LO, Lizette Risgaard, om de fordele, ulemper og forandringer, der følger med den nye hovedorganisation. 

  1. Hvad tror du, en større hovedorganisation vil betyde for medlemmernes følelse af tilhørsforhold til fagforeningen?

Jeg tror, at langt de fleste medlemmer tænker på deres lokale fagforening, afdeling eller forbund, før de tænker på LO eller en ny hovedorganisation. Og sådan vil det formentlig også være i fremtiden. Det er jo her, medlemmerne har det faglige fællesskab med deres kolleger. Det bliver der ikke ændret ved. Det er stadig de enkelte forbund, som har medlemmerne, og de enkelte forbund er så hovedorganisationens medlemmer. Så den forskel, medlemmerne af forbundene vil opleve, er, at deres samlede stemme over for politikerne på Christiansborg og overfor arbejdsgiverne generelt bliver stærkere. Det er jo dét, der er meningen med fusionen: At stå stærkere – sammen!

  1. Hvilke fordele og udfordringer forudser du, der vil opstå ved den nye hovedorganisation?

Det bliver en kæmpe fordel, at 1,5 millioner lønmodtagere nu er samlet i én stor gruppe. Vi bliver endnu stærkere i debatten om bl.a. ordentlige løn- og arbejdsvilkår, et sundt arbejdsmiljø og social dumping. Vi har stor politisk indflydelse i dag, men den bliver endnu større, når vi fremover skal varetage lønmodtagernes interesser. Fordi vi repræsenterer flere. I forhold til udfordringer har nogle peget på, at den nye hovedorganisation vil få en meget bred medlemsskare. Og ja, fagligt er der måske langt fra en offentligt ansat sygeplejerske til en privatansat ufaglært rengøringsassistent, men det er vi jo vant til at håndtere! Vi gør det hver eneste dag allerede. I LO kan der også være langt fra en smed til en sosu-assistent, men indtil nu har vi kunnet varetage alle faggruppernes interesser, og det fortsætter vi naturligvis med i den nye hovedorganisation.

 

  1. Hvilken betydning vil den nye hoved-organisation få for den samlede arbejderbevægelses gennemslagskraft?

Den nye hovedorganisation får en endnu stærkere stemme, fordi vi nu bliver endnu flere til at bakke op om vores fællesskab. Både når vi søger politisk indflydelse, og når vi skal bruge vores forhandlingskraft, det kan være over for politikerne lokalt og nationalt og ved trepartsforhandlinger, der vil vi fremover stå endnu bedre. Det betyder selvfølgelig noget for den samlede arbejderbevægelses gennemslagskraft.