Mads Nikolaj Simonsen
Formand, 3F Ungdom i Region Hovedstaden

I årevis har vi unge spejdet efter gode praktikpladser, som er nødvendige for, at vi kan få en god faglært uddannelse. Men trods masser af gode intentioner hos både politikere, lønmodtagerorganisationer og arbejdsgivere er resultatet fortsat beskedent.

På landsplan er der i dag mere end 11.000 unge, der mangler en praktikplads. Alene her i hovedstaden mangler der mere end 2.959 praktikpladser.

Situationen har været skidt de seneste 10 år. I 2010 manglede der godt 8.000 praktikpladser, og for 6 år siden, i 2014, var antallet af manglende pladser nogenlunde som i dag, nemlig 11.300. Alle er enige om, at der skal gøres noget, men hvad?

I foråret indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, der skulle holde hånden under lærlingene og praktikpladserne under coronakrisen. F.eks. får arbejdsgiverne refunderet hele elevlønnen, mens lærlingen er på skoleophold resten af 2020. Det er der grund til at kvittere for. Den nye ordning har helt sikkert været medvirkende til, at mange arbejdsgivere har holdt fast i deres lærlinge, selvom produktionen nærmest gik i stå.

Arbejdsgiverne plejer altid at sige, at man skal stille krav til os unge. I denne sag er det omvendt. Nu må vi unge stille krav til arbejdsgiverne

Men ordningen løber kun i 2020 og er derfor kun et plaster på såret. På den lidt længere bane har vi unge brug for, at arbejdsgiverne i langt højere grad end i dag åbner dørene for lærlingene. Hvis arbejdsgiverne skal gøre sig håb om at få veluddannet faglært arbejdskraft i fremtiden, må de stille de nødvendige praktikpladser til rådighed. Praktiktiden er nemlig afgørende nødvendig for, at vores uddannelse bliver tidssvarende og får et højt praktisk-fagligt niveau, hvilket vel også er i erhvervslivets interesse.

Vi ved, at regeringen lige nu sidder sammen med arbejdsgivernes og lønmodtagernes organisationer for endnu en gang at finde langsigtede løsninger på praktikpladsproblemet. Vi håber, at forhandlingerne fører til holdbare og fremtidssikrede løsninger på praktikpladsproblemet.

Det danske samfund har brug for tusindvis af dygtige faglærte de kommende år. Men det får samfundet ikke, medmindre arbejdsgiverne formår at oprette langt flere hele praktikpladser fremover. Arbejdsgiverne plejer altid at sige, at man skal stille krav til os unge. I denne sag er det omvendt. Nu må vi unge stille krav til arbejdsgiverne: Opret flere praktikpladser.Debatindlæg bragt i Politiken 3. november 2020.
Mads Nikolaj Simonsen fra DSU Amager er medlem af Fagligt Udvalg i DSU og formand for 3F Ungdom i Region Hovedstaden.