PRESSEMEDDELELSE

tirsdag d. 6. september kl. 16:30-17:30 mødes organisationerne bag Lærlingeoprøret til aktion foran Børne- og Undervisningsministeriet. Her vil der blive medbragt en kiste, hvor uddannelsessnobberiet bliver “begravet”, mens de fremmødte forsøger at råbe ministeren op.

For nylig fremlagde regeringen sit udspil til næste års finanslov. Hos organisationerne bag Lærlingeoprøret vækker det både skuffelse og undren, at investeringer i erhvervsuddannelserne ikke indgår i regeringens finanslovsforslag.

Den 10. maj 2022 blev startskuddet til Lærlingeoprøret, der ryddede forsiden af Politiken og hurtigt spredte sig til resten af Mediedanmark. Både politikere, fagbevægelsen og arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer hyldede initiativet og opråbet fra hundredvis af lærlinge, som kræver et opgør med uddannelsessnobberiet i Danmark.

“Hvis vi skal have flere faglærte, er vi nødt til at gøre op med uddannelsessnobberiet. Men det kræver også, at der for alvor bliver investeret i de udsultede erhvervsskoler, som er blevet svigtet i årtier. Vi er dødtrætte af politiske skåltaler og hjertelikes på de sociale medier”, siger industriteknikerlærling Carl Emil Lind, som er en af initiativtagerne til Lærlingeoprøret.

“Alle politikerne snakker om klima og grønne ambitioner. Men Danmark kommer aldrig i mål med den grønne omstilling, hvis vi ikke får løst problemet med manglen på faglært arbejdskraft. Så hvis politikerne virkelig vil investere i klimakampen, skal de investere i erhvervsuddannelserne og fremtidens faglærte – til gavn for både erhvervslivet og vores velfærdssamfund”, siger han.

Lærlingeoprøret mener, det er politisk tonedøvt, at investeringer i erhvervsuddannelserne ikke er en del af regeringens udspil til en ny finanslovsaftale.

 

For yderligere kommentarer kontakt Carl Emil Lind på 42 91 05 38


 

FAKTA:

 

  • Lærlingeoprøret er et fælles initiativ og opråb fra lærlinge/elever og nyudlærte svende – på tværs af uddannelser, fag, skoler og fagforbund – i hele landet.
  • Baggrunden for Lærlingeoprøret er en fælles oplevelse af uddannelsessnobberi og at blive behandlet som andenrangsuddannelser. En fælles frustration over erhvervsskoler med dårlige fysiske rammer og faciliteter, slidt værktøj, manglende materialer, forældet udstyr, utidssvarende teknologi og lærere med manglende kompetencer og opkvalificering.
  • I forbindelse med lærlingeoprøret er der blevet oprettet et borgerforslag om investeringer i erhvervsuddannelserne, svarende til én promille af BNP.
  • Følgende ungdomsorganisationer står bag Lærlingeoprøret: Metal Ungdom, Blik og Rør Ungdom, 3F Ungdom, Dansk El-Forbund Ungdom, HK Ungdom, FOA Ungdom, Fødevareforbundet NNF Ungdom, Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).