Af Laura Rosenvinge m.fl. (se alle afsendere nederst).

 

Selvom nattelivet har været lukket ned i over et år, er det pludselig kommet på alles læber. For hvis Københavns Kommunes nye Restaurations- og Nattelivsplan bliver en realitet, vil store dele af det natteliv, vi kender og elsker, snart blive fortid.

Dog ikke, hvis det står til os.

Selvom vi repræsenterer hvert vores parti og er uenige om meget, så er vi alle unge københavnere og enige om én ting: Nattelivet i og omkring Indre By i København skal ikke lukke og slukke klokken 24.00. Selvfølgelig skal der være et natteliv for alle københavnere at vende tilbage til efter coronakrisen.

Bag Nattelivsplanen står Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt et Advisory Board ledet af Alternativets kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (ALT).

Hun har flere gange udtalt, at hun gerne ser en såkaldt kulturændring i det københavnske natteliv. I Nattelivsplanen står der samtidig, at Københavns Kommune ønsker at bidrage til en kulturændring, så nattelivet i mindre grad er båret af indtagelse af alkohol og i højere grad af kultur og forpligtende fællesskaber.

Men er det virkelig lokalpolitikeres opgave at detailstyre ikke bare hvor og hvornår, vi kan feste, men også hvordan? Det mener vi ikke.

Når det ikke blot er nattelivet, man ønsker at lukke, men også kulturen, man ønsker at ændre, hvorfor er ungdommen så ikke blevet inddraget i udarbejdelsen af planen?

Er man over 18 år, har man ret til at træffe sine egne valg. Hvad enten det er mousserende naturvin på en fortovscafé klokken 20.00 eller ti shots på ‘floor’ klokken 03.00. København skal tilbyde begge dele.

Det er ikke kommunens opgave at bestemme, hvad der er god kultur, og hvad der ikke er.

Inddrag ungdommen

I den forbindelse undrer vi os også særligt over én ting: Når det ikke blot er nattelivet, man ønsker at lukke, men også kulturen, man ønsker at ændre, hvorfor er ungdommen så ikke blevet inddraget i udarbejdelsen af planen?

Selvom det er de færreste af os, som har råd til at bo i Indre By, så er det jo i høj grad os, som nyder godt af nattelivets glæder – og dermed os, som forslaget i særlig grad vil gå ud over.

Vi synes desværre, at det vidner om fortsættelsen på en ærgerlig corona-tendens, hvor ungdommen kommer i sidste række. Det skal stoppe nu. For vi er også en del af samfundet. Vores ønsker og behov fortjener i lige så høj grad at blive prioriteret.

Når det er sagt, så er vi selvfølgelig ikke blinde over for de udfordringer, som følger med nattelivet – særligt over for beboerne i Indre By. Vi mener dog, at der findes mange andre tiltag, som kan mindske problemerne.

Der er allerede love og regler

Først og fremmest bør man fokusere på, at de allerede eksisterende love og regler bliver overholdt. Der er kort sagt brug for mere politi suppleret af et kommunalt ordenskorps, som har mulighed for at udskrive bøder til dem, som overtræder ordensreglerne. Ligesom flere natteværter kan være et godt supplement til at nedbringe støj og larm.

For der er allerede love og regler, som regulerer støj og uhensigtsmæssig adfærd i nattelivet. Lad os dog i langt højere grad sørge for, at de bliver overholdt frem for at lade få menneskers dårlige opførsel gå ud over hele den københavnske ungdom.

Vi kan ikke acceptere, at der udøves smagsdommeri over, hvordan unge i København skal gå i byen

Derudover bliver det allerede gjort meget fra nattelivsvirksomhederne, som har fokus på larm og støj. Og der kan gøres endnu mere via god og konstruktiv dialog mellem virksomhederne og kommunen.

En stor del af problemerne kommer dog ikke fra nattelivsvirksomhederne, men fra folk som fester i gaderne og fra unge under 18 år. Vi har meget svært ved at forestille os, at de problemer bliver mindre, hvis festen skal lukke og slukke klokkken 24.00. Det vil bare føre til, at festen vil fortsætte i Københavns gader og parker. Det er der ingen, der ønsker.

Ingen accept af smagsdommeri

Vi håber, at vores opråb kan redde det natteliv, som er et frirum for mange unge, og som lige nu er det, vi glæder os til at besøge igen, når restriktionerne lettes.

Vi kan ikke acceptere, at der udøves smagsdommeri over, hvordan unge i København skal gå i byen. Pak forbuddene væk og gå i dialog med ungdommen om, hvordan nattelivet skal være.


 

Afsender på debatindlægget i Altinget 16. marts 2021:

  • Laura Rosenvinge, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
  • Louise Theilade Thomsen, Venstres Ungdom
  • Katrine Kildgaard, Radikal Ungdom
  • Mathilde Kastbjerg, Konservativ Ungdom
  • Cecilie Winther Kristensen, Dansk Folkeparti
  • Anastasia von Wildenrath Løvgreen, Nye Borgerlige
  • David Søtbæk Jacobsen, Liberal Alliance

De er alle kandidater til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune ved det kommende kommunal- og regionsrådsvalg.

Laura Rosenvinge er i forvejen BR-medlem og er bl.a. socialordfører for Socialdemokratiet i København. Hun er desuden DSU Københavns fagborgmester-kandidat til KV21.