Interview af Frederik Vad Nielsen

 

Det varer ikke længe før et nyt energiforlig skal i hus, og rammerne for Danmarks klima- og energipolitik dermed fastlægges. DSU’eren har talt med Socialdemokratiets klima- og energiordfører Jens Joel om positionerne forud for forhandlingerne, og DSU’s muligheder for at få lokal indflydelse på klimadagsordenen.

 

Hvilken klima- og energipolitik har højrefløjen ført siden den kom til magten i 2015?

På alle områder har den borgerlige regering enten leveret tilbagegang eller stilstand. De har forsøgt at droppe kystnære vindmøller og skåret på energiforskningen. Derudover kom de til klimatopmødet i Paris uden ambitiøse mål for reduktion. Regeringen har på alle måder taget pusten ud af Danmarks grønne omstilling og ikke udnyttet vores unikke position på området.

 

Hvad tror du bliver regeringens position i de kommende energiforhandlinger?

Jeg frygter at regeringen overhovedet ikke har ambitioner om at lande en ambitiøs og visionær aftale, men tværtimod bare skrue lidt ved nogle afgifter. Det sidste vi har brug for er et energiforlig der kun indeholder småtterier og er uden ambitioner. Der er ingen tvivl om at vi skal ændre ved måden vi støtter vedvarende energi på – bl.a. sol- og vind-produktion, men det må ikke bruges som undskyldning for at have et lavt ambitionsniveau.

 

Hvor kommer Socialdemokratiet til at lægge sit hovedfokus i energiforhandlingerne?

Vi ønsker helt grundlæggende at skrue op for målsætningerne om vedvarende energi og udbygningstakten. Derudover ønsker vi at slå fast at klima- og energipolitik også er erhvervspolitik. Der er arbejdspladser, eksport og vækst i at satse på vedvarende energi og grønne teknologier. Derfor skal et kommende energiforlig skabe gode rammevilkår for nye investeringer i den grønne sektor.

 

Hvordan kan DSU kæmpe for klima og bæredygtighed på lokalt plan?

I kan presse kommunerne til at fastlægge mål for reduktion af energiforbruget i kommunale bygninger. Vi kan også i fællesskab presse på for at sikre, at kommunerne får bedre rammer for at deltage i den grønne omstilling. Lige nu er der rigtig gode muligheder for at kommunerne kan blive aktive medspillere i klima- energipolitikken på en lang række områder – det er bare at gribe dem. Her kan DSU og Socialdemokratiet hjælpe hinanden.