Lea Lindberg, international sekretær

Da Danmarks Socialdemokratiske Ungdom blev stiftet for 100 år siden, var demokrati en af de afgørende byggesten. Men det er stadig – og skal altid være – en af de bærende søjler i DSU’s virke. Kampen for demokratiske fremskridt er en del af DSU’s fundament og engagement, såvel herhjemme som ude i den store verden.

DSU er – gennem paraplyorganisationen Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) – blevet en del af et tværpolitisk Ukraine-netværk. Et netværk, der for en stund lægger partifarverne på hylden og sætter kampen for demokrati forrest. Kampen mod korruption og kampen for menneskerettigheder, borgerlige frihedsrettigheder og basalt demokrati handler nemlig ikke om politiske overbevisninger og ideologier. Det handler om håb og drømme for et andet og bedre samfund. Et samfund, hvor unge har indflydelse, og hvor man som borger har et reelt valg.

Kampen for den internationale demokratiske socialisme er utrættelig. Nu fortsætter vi samarbejdet for et stærkere og mere demokratisk socialistisk Ukraine. Når flere lande er på tilbagetog ift. demokrati og menneskerettigheder, så skal DSU’ere og andre ungdomspolitikere gå sammen med unge ukrainere på tværs af det politiske spektrum for at skabe opmærksomhed om demokratiet.

 

Kampen for den internationale demokratiske socialisme er utrættelig

 

På nuværende tidspunkt skulle DSU faktisk have haft vores ungdomsledere afsted til Ukraine for at hjælpe dem i forbindelse med det kommende lokalvalg, men det blev desværre sat på standby pga. COVID-19. Derfor fortsætter kampen i Danmark for at skabe opmærksomhed om det ukrainske lokalvalg, der finder sted den 25. opktober. Målsætningen er klar: Flere unge skal stemme, og flere unge skal sige nej til korruption hos politikerne.

En af de største udfordringer i Ukraine er, at selvom mange unge ønsker at ændre på den politiske situation, så er det de færreste, der bruger deres demokratiske ret og magt. De tror ikke på, det betyder noget at kræve sin demokratiske magt. En sådan afmagt blandt den unge generation er både farlig og dybt problematisk. For når mange unge ukrainske medborgere ikke deltager aktivt i demokratiet, er det af de samme grunde, som dele af den danske ungdom også peger på som problematiske i Danmark. De unge stemmer generelt mindre, fordi de oplever en stor politikerlede. Det fører til afmagt hos unge, der ikke føler, at deres stemme faktisk kan gøre en forskel.

Som ungdomsbevægelse ligger det DSU på sinde, at unge i Ukraine skal vide, hvor stor en forskel deres stemme kan gøre. Sammen med vores ukrainske samarbejdspartnere vil DSU kæmpe imod korruption i Ukraine. Det er et offentligt kendt problem, at mange ukrainske politikere er korrupte, og at gennemsigtigheden for, hvem der faktisk bestemmer rent politisk, er markant dårligere end i Danmark.

 

Alle vores internationale brødre og søstre fortjener demokrati, basale borgerrettigheder og magten til at gøre en forskel for at ændre samfundet politisk

 

I en tid med corona, med demokratiske rettigheder på tilbagetog i vores europæiske baghave, er vores partnerskabsprojekt med SD Platform i Ukraine et bevis på vigtigheden af, at den demokratiske socialisme går på tværs af landegrænser. Selvom vi ikke kan være fysisk til stede, har internettet og globaliseringen været med til, at vi sammen med den politiske ungdom i Ukraine stadig kan kæmpe for demokrati. Vi er med i hjertet, i sjælen og i kampen for mindre korruption og større indflydelse for unge i Ukraine.

Den demokratiske socialisme er og bliver grænseløs. Alle vores internationale brødre og søstre fortjener demokrati, basale borgerrettigheder og magten til at gøre en forskel for at ændre samfundet politisk. Vi er stolte af at kæmpe side om side for et mere demokratisk Ukraine.

Hvis du er interesseret i at lave internationalt solidaritetarbejde, så håber jeg, at du vil kontakte DSU’s internationale udvalg og blive en del af kampen for demokratisk socialisme i hele verden!