Sundhed

Sundhed

DSU mener, at gratis adgang til sundhedsvæsnet er en af grundstenene for vores velfærdssamfund. Det er vigtigt, at vi har et sundhedssystem i verdensklasse, hvor alle mennesker har ret til hjælp. De løber rigtig stærkt på landets hospitaler, og den borgerlige regering har skåret rigtig meget personale væk. DSU vil investere i sundheden, så flest mulige mennesker skal leve et langt og sundt liv. Lige nu er der stor lægemangel. DSU vil uddanne flere læger. Alle har ret til en læge tæt på. I dagens Danmark er der ikke lighed mellem at have en fysisk eller psykisk sygdom – psykiatrien er massivt underfinansieret. Der skal flere penge til psykiatrien, fordi antallet af patienter er steget massivt. Vi skal uddanne flere sygeplejesker og SOSU-assistenter, der kan løfte de tunge opgaver i vores sundhedssystem. Vi har brug for et massivt løft af hele sundhedsområdet, fordi lige nu bliver alt for mange mennesker svigtet under de borgerliges nedskæringer, og det kan desværre blive et spørgsmål om liv eller død.