OK-forhold

DSU er arbejderbevægelsens ungdom, og derfor er vi store tilhængere af fagbevægelsen. Vi mener, at fagbevægelsen er drivkraften i samfundet, der sørger for at alle lønmodtagere får en løn de kan leve af samt arbejdsforhold, der er til at holde ud. Derfor ser DSU med bekymring på det faldende organiseringstal. Det er altafgørende, at lønmodtagerne organiserer sig og står stærkt overfor arbejdsgiverne. Den danske model har vist sig at være den absolut bedste til at sørge for almindelige menneskers løn-og arbejdsvilkår, og derfor kæmper vi imod hver en trussel for den danske model. DSU arbejder for at flere unge melder sig ind i en fagforening, og engagerer sig i det faglige fællesskab. Fremtidens arbejdsmarked er presset fra mange sider, og derfor er det vigtigt at ungdommen organiserer sig, så vi også kan sikre ordentlige løn-og arbejdsvilkår for fremtidens generationer. I Danmark skal man have en løn man kan leve af, og arbejdsforhold, der gør at man kan holde ud at arbejde i mange år uden at blive nedslidt. Den kamp, er fagbevægelsen bedst til at vinde, hvis vi står bag dem. Derfor går DSU ind for at afskaffe skattefradraget på fagforeningskontingent for de gule fagforeninger.

Færdigheder

Indsendt den

20. januar 2019