Sofie Kümpel, medlem af Fagligt Udvalg

 

Omsorgssektoren og velfærdsfagene er en fuldstændig afgørende del af det solide fundament, som vi har bygget velfærdsstaten på. Særligt i disse corona-tider bliver vi som samfund mindet om, at sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialpædagoger løfter en vigtig og tung byrde hver eneste dag. For hvem har passet på vores børn, vores udsatte og vores ældre? Hvem har knoklet for at skabe en fagligt solid og stabil hverdag for vores børn og unge?

Men på trods af konsensus om at disse fag er fuldstændig afgørende, så ruster vi stadig ikke de studerende ordentligt til arbejdsmarkedet. Og vi formår heller ikke at stille ordentlige løn- og arbejdsvilkår til rådighed efter endt uddannelse.

Lærere kastes hovedkulds ud i den komplicerede folkeskoleverden efter fire års studier med kun 18 ugers praktik og kun 12 undervisningstimer i gennemsnit om ugen – nu med ansvaret for børnene, Danmarks fremtid.

Praksischok, stress, tvungen deltid og lav løn

Pædagoger og socialpædagoger møder konsekvent for lave normeringer til både børn og udsatte borgere, og personalet går hjem med følelsen af ikke at have ydet den indsats over for et andet menneske, som man ellers gerne ville; og som ens høje faglighed ellers fordrer.

Sygeplejersker løber stærkere og stærkere. Og de spises af med en minimalløn for deres benhårde arbejde i frontlinjen i kampen mod coronavirus, og når livet tager pusten fra os. For blot få dage siden kunne DSU’er og sygeplejerske Christian Jessen berette om en sommer, der for sygeplejersker landet over har været intens og udmattende ud over det sædvanlige – med nye værnemidler, for lidt personale og 16 timers maratonvagter i corona-kampens tjeneste.

Praksischok, stress, tvungen deltid og lav løn er blot nogle af de problematikker, som nyuddannede fra velfærdsuddannelserne peger på. Det skriger på handling! De studerende på velfærdsuddannelserne skal klædes bedre på til arbejdslivet, og fagligheden skal styrkes. Det er altafgørende for at kunne bevare velfærdssamfundets solide fundament  – og det er samtidig vores vigtigste argument og værktøj i kampen for at forbedre løn- og arbejdsvilkår inden for velfærdsfagene.

Derfor er Fagligt Udvalg nu i gang med at udvikle konkret politik for at styrke velfærdsuddannelserne. Styrket praktik og klinik, flere konfrontationstimer på uddannelserne og øget tværfaglighed er blot nogle af de knapper, der kan og skal skrues på i kampen for at styrke velfærdsuddannelserne. Vi glæder os til at høre jeres inputs og håber, at I vil bidrage til debatten!Denne klumme er skrevet af Sofie Kümpel på vegne af Fagligt Udvalg i DSU.
Kümpel er lærerstuderende og afdelingsformand i DSU Amager.