Den 28.-30. oktober afholder Ungdommens Nordiske Råd (UNR) sin årlige session. Traditionen tro sker det i dagene inden den årlige session i Nordisk Råd.

Mens Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde, er Ungdommens Nordiske Råd et forum for de politiske ungdomsorganisationer i Norden.

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) er medlem via paraplyorganisationen Forbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU), der repræsenterer de socialdemokratiske ungdomsorganisationer i Norden.

Rasmus Emborg fra DSU blev i efteråret valgt som præsident for Ungdommens Nordiske Råd med et stærkt mandat fra sessionen. Emborg har nu meldt ud, at han genopstiller til posten, og han anbefales af et samlet FNSU. Såfremt han bliver genvalgt, vil det være første gang i mere end 20 år, at en præsident bliver genvalgt.

“Politisk har året været historisk. Med invasionen af Ukraine er den nordiske sikkerhedssituation blevet ændret for bestandigt, og Sverige og Finlands beslutning om at tiltræde NATO bringer nye muligheder med sig. I Ungdommens Nordiske Råd råbte vi allerede op i efteråret 2021 om, at Norden og Vesten ikke må være afhængige af autokratiske lande til vores kritiske infrastruktur, og at vi skal stå op for menneskerettighederne i en usikker verden. Hvis jeg bliver genvalgt, vil vi fortsætte den klare linje og presse på for handling”, udtaler Rasmus Emborg.

I sin tid som præsident for UNR har Rasmus Emborg været med til at sikre solide resultater. Blandt andet har UNR været med til at forme den nye internationale strategi i Nordisk Råd og var også med på Nordisk Råds pressekonference. Derudover har UNR – for første gang nogensinde – fået taleret under hele Nordisk Råds session.

“Mange af vores resultater i Ungdommens Nordiske Råd det seneste år viser tydeligt, at ungdomsindflydelsen er blevet reel! Vi er for alvor blevet ligestillet med parlamentarikerne i Nordisk Råd, og vi har fået plads i programkomitéen hos NordForsk. Komitéen uddeler store beløb til forskning i coronapandemiens konsekvenser for børn og unge, og her er jeg glad for at kunne komme med vores inputs til, hvordan vi bedst hjælper børn og unge videre efter to års nedlukninger og i den store mistrivselskrise”, siger han og tilføjer:

“Det tager lang tid at oparbejde relationer og dybdegående forandring i international politik og i organisationer. Derfor håber jeg på den nordiske ungdoms støtte til, at jeg fortsætter som præsident efter UNR’s session i Helsinki i slutningen af oktober”.