En delegation fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom var onsdag til møde med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S). På dagsordenen var socialt udsatte børn og en ny anbringelsespolitik.

Den 1. januar 2020 valgte statsminister Mette Frederiksen at dedikere sin første nytårstale til især at tale om udsatte børn og unge.

“Når samfundet reagerer for sent. Eller slet ikke reagerer. Når vi tager for mange hensyn til de voksne. Så betyder det, at der er børn i Danmark, som vokser op med omsorgssvigt og vold”, sagde Mette Frederiksen i sin nytårstale, som blev et stort emne i såvel den offentlige som politiske debat.

Socialdemokratiet fulgte op med kampagnen “Vi er på børnenes hold”, og den socialdemokratiske regering meldte ud, at regeringen ville fremlægge et samlet udspil til en ny lov for udsatte børn og unge, kaldet “Barnets Lov”, senere på året.

Det er en af de vigtigste socialdemokratiske frihedskampe

På et hovedbestyrelsesmøde i starten af september vedtog DSU’s hovedbestyrelse en politisk udtalelse med titlen “En tryg start på livet for alle børn“.

“Alle børn har ret til et godt liv. Det er en af de vigtigste socialdemokratiske frihedskampe. Vi ved, at et barns baggrund stadig har alt for stor betydning for, om det kan få et godt liv”, står der i oplæggets indledning.

Udspillet blev på onsdagens møde overrakt til social- og indenrigsministeren, hvor DSU-delegationen også præsenterede en række konkrete forslag, som blev taget vel imod af ministeren:

“Det er fantastisk at have så engagerede og dedikerede politisk aktive, der er parate til at kæmpe for de mest udsatte og sårbare børn. Deres egne stemmer står svagt – både i den offentlige debat og i vores lovgivning i dag. Hvis vi skal ændre på det, så kræver det, at der er nogen, der vil være med til at tage den kamp, der skal sikre, at vi altid sætter børnene først. Her er det tydeligt efter mødet i dag, at regeringen har en stærk allieret i DSU”, siger Astrid Krag.

Barnets selvstændige rettigheder – og ikke forældrenes ret til barnet – skal knæsættes som det afgørende princip

“Jeg er utroligt imponeret over at se så mange konkrete forslag fra DSU på et område, der er komplekst og svært, så snart man bevæger sig væk fra de overordnede overskrifter om at passe bedre på de udsatte børn. Fokus på at sikre de her børn et varigt og trygt hjem, som flere af DSU’s forslag handler om, er det helt rigtige”, fortsætter hun.

 

Hvad er de vigtigste sigtelinjer, når vi snakker udsatte børn, anbringelsespolitik og Barnets Lov?

“Vi bør kunne sikre, at alle børn i vores velfærdssamfund vokser op i et trygt hjem med voksne, der holder af dem og kan tage vare på dem. Barnets selvstændige rettigheder – og ikke forældrenes ret til barnet – skal knæsættes som det afgørende princip i lovgivning og sagsbehandling. Og så må vi ikke slippe de anbragte børn, før vi har fået dem godt ind i voksenlivet. Med bolig, job og uddannelse og nogle ikke-betalte mennesker i deres liv”, lyder svaret fra Astrid Krag.


Astrid Krag noterede heftigt undervejs, mens hun lyttede til inputs fra DSU’erne.

 

Fra ministeriet til Christiansborg

Efter mødet i Social- og Indenrigsministeriet gik turen fluks videre til Christiansborg, hvor DSU-delegationen skulle til møde med folketingsmedlem Camilla Fabricius, der er social-, indenrigs- og familieordfører for Socialdemokratiet.

Også hun fik overrakt DSU’s udspil til en ny anbringelsespolitik, som der var både tid og rum til at diskutere.

 

Hvad tager du med dig fra dagens møde?

“Først og fremmest et stort engagement for de særligt sårbare og udsatte. DSU har sat sig virkelig grundigt ind i anbringelsesområdet og har nogle seriøse og grundige bud. Noget af det, som vi diskuterede, var kvaliteten af anbringelser. Hvem er det, vi anbringer hos? Hvad for et input kan plejefamilier have? Og hvordan skal de fagligt opkvalificeres? Der synes jeg, det var utroligt givende at høre, at DSU’erne også har et fagligt fundament at stå på, uanset om man er pædagog på et opholdssted eller har en plejefamilie med i baggrunden”, siger Camilla Fabricius.

Du blev præsenteret for en række konkrete forslag. Er der noget, du særligt vil fremhæve?

“Jeg var imponeret over, at man faktisk også har et ret godt blik på, jamen hvordan hænger økonomien så sammen. Så man både har den pædagogiske indsigt og indsats; hvad barnet kommer af, hvad det er for nogle sociale kontekster – og at man så også kommer med nogle politiske bud på, hvordan økonomien kan hænge sammen. Blandt andet det her med at lave gennemsnitlige familieplejevederlag, så man sørger for, at kommunernes økonomi bliver rettet sådan, at man rent faktisk udfører opgaven. Det var fedt, at det var så konkret”, siger hun.


Mødet med Camilla Fabricius blev afholdt i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg med de flotte malerier om partiets historie på væggene.

 

DSU: Barnets ret kommer før forældrenes ret

Tidlig forebyggelse, bedre vilkår for plejefamilier, skolelivet for anbragte børn skal forbedres, et mindre kompliceret og stabilt sagsforhandlingsforløb samt et stabilt økonomisk grundlag.

Sådan lyder overskrifterne på de fem hoveddele i DSU’s udspil, “En tryg start på livet for alle børn”.

At være forælder er ikke en ret, det er et privilegium

DSU’s næstformand, Katrine Evelyn, glæder sig til at se regeringens udspil til Barnets Lov i løbet af efteråret.

“Hvis vi virkelig mener, at vi vil være børnenes parti, så skal vi for alvor investere de nødvendige midler til en Barnets Lov. Og det skal stå mejslet i granit, at det først og fremmest er barnet, der har ret til et godt liv. At være forælder er ikke en ret, det er et privilegium”, siger hun.


 

På møderne deltog følgende DSU’ere:

  • Katrine Evelyn, næstformand i DSU
  • Laura Rosenvinge, medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, socialordfører for Socialdemokratiet i København (SIK) og DSU Københavns fagborgmester-kandidat til kommunalvalget i 2021
  • Sofie Kümpel, afdelingsformand i DSU Amager og lærerstuderende
  • Sofie de Bretteville, distriktssekretær i DSU Københavns Omegn og kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden
  • Tobias Krogh, medlem af DSU Aarhus og pædagogstuderende
  • Andreas Petersson, politisk medarbejder på DSU’s landsforbund

 

Læs og download udspillet “En tryg start på livet for alle børn” ved at trykke på nedenstående billede.