For DSU har frihed altid været det overordnede mål. Sådan har det været i mere end 100 år, sådan forholder det sig stadig den dag i dag, og sådan vil det også være i fremtiden.

Nu lancerer DSU et frihedsudspil for unge og kalder til kamp for de unge, som i dag oplever at være begrænset i deres frihed.

”DSU’s frihedsudspil indeholder tre søjler. Vi skal sikre frihed for de unge, der har været ramt af coronakrisen, så vi ikke taber en hel generation af unge på gulvet. Vi skal sikre frihed for unge muslimer, der lever i negativ social kontrol og er fastlåst i familiens lænker. Og vi skal sikre frihed for de unge LGBTI-personer, der stadig oplever at blive udsat for diskrimination og hadforbrydelser”, siger Katrine Evelyn, næstformand i DSU.

Frihed for unge efter corona

Særligt den del af udspillet, som handler om ’frihed for unge efter corona’, er særdeles vigtig ift. den aktuelle, politiske debat, der er blusset op som følge af den stigende mistrivsel blandt unge.

De nyeste tal fra HOPE-projektet, der undersøger danskernes adfærd og trivsel under coronakrisen, viser, at 40 procent af de unge føler sig ensomme, stressede eller på anden vis mistrives. Det er det højeste niveau, siden Danmark første gang lukkede ned i foråret 2020.

Det er en forbandet pligt for en socialdemokratisk regering at holde hånden under den corona-generation af unge, der i stigende grad oplever mistrivsel

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom råber nu vagt i gevær og efterlyser svar fra regeringen:

”Coronakrisen har store konsekvenser for unge. Andelen af unge, der mistrives, er alarmerende høj. Og tallet var i forvejen højt før coronakrisen. Særligt de unge, som i forvejen var udsatte eller psykisk sårbare, er nu i endnu større risiko for at havne i langvarig mistrivsel. Det kalder på politisk handling, og der er brug for at investere massivt i unges trivsel og mentale sundhed”, siger Katrine Evelyn og fortsætter:

”Her må regeringen også se at komme på banen. Det er en forbandet pligt for en socialdemokratisk regering at holde hånden under den corona-generation af unge, der i stigende grad oplever mistrivsel. Vi må ikke efterlade nogen på perronen”.

Frihed for unge muslimer

En anden del af udspillet handler om frihed for unge muslimer. I Danmark er der alt for mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der hverken bidrager til fællesskabet eller har taget de danske værdier til sig. Desværre betyder det imidlertid også, at mange unge med ikke-vestlig baggrund er begrænset i deres frihed, fordi de lever i mellemøstlige parallelsamfund – med negativ social kontrol, patriarkalske familiestrukturer og et middelalderligt syn på bl.a. ligestilling, kvinder og homoseksualitet.

Vi må være ærlige og sige, at de fleste unge, der udsættes for social kontrol, har muslimsk baggrund. Dem svigter vi i dag

”Tanken om den naturlige integration, hvor menneskers baggrund ville miste betydning over tid, har vist sig at være en naiv forestilling. I flere årtier troede vi på, at når bare folk fik uddannelse, arbejde og en bolig, så ville den religiøse dogmatik forsvinde med tiden. Nu skriver vi så 2021 i kalenderen, og virkeligheden fortæller os, at både tvangsægteskaber, hustruvold, opdragelsesvold og en middelalderlig tilgang til ligestilling mellem kønnene lever i bedste velgående i de miljøer.

”Vi må være ærlige og sige, at de fleste unge, der udsættes for social kontrol, har muslimsk baggrund. Dem svigter vi i dag. For DSU er det her en af de vigtigste socialdemokratiske frihedskampe. Unge muslimer fortjener de samme muligheder som etnisk danske unge. Vi må insistere på, at deres frihedskamp også er vores frihedskamp,” lyder det fra DSU’s næstformand, Katrine Evelyn.

Frihed for unge LGBTI-personer

Den tredje søjle i udspillet omhandler unge LGBTI-personer. Danmark er et af de mest frie og lige lande i verden, når det gælder ligeværd, mangfoldighed og tolerance. Men der er stadig unge med LGBTI-baggrund, som bliver udsat for diskrimination, vold og hadforbrydelser.

Så sent som i mandags offentliggjorde LGBT+ Ungdom den første rapport i Danmark, der undersøger LGBTI-elevers trivsel og vilkår i grundskolen. Undersøgelsens resultater viser, at elever med LGBTI-baggrund i høj grad er udsat for ensomhed og mobning.

Det er på tide, at vi styrker seksualundervisningen i grundskolen og skærper tilsynet med de muslimske og kristne friskoler

DSU har igennem flere år ment, at der bør være større fokus på unge LGBTI-personer.

”Det er på tide, at vi styrker seksualundervisningen i grundskolen og skærper tilsynet med både de muslimske og kristne friskoler, der har et forældet syn på LGBTI-personer”, siger Katrine Evelyn.

”I et land som Polen – i vores egen europæiske baghave – har man indført LGBT+-frie zoner. I Danmark skal vi stå fast på retten til at være den, du er. Derfor skal omvendelsesterapi naturligvis forbydes. Det skal simpelthen ikke være lovligt i et frit land som Danmark”, tilføjer hun.

 

Læs udspillet “Frihed til alle unge“, som er udarbejdet af Politisk Udvalg i DSU.